PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Program CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Program CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění

29. 4. 2013 Propamatky.info:  EEA and Norway Grants logo EEA and Norway Grants logo ČESKÁ REPUBLIKA | Minulý týden byl schválen program CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění, který umožňuje navázat na úspěšnou podporu obnovy kulturního dědictví České republiky z Finančních mechanizmů EHP/Norska, takzvaných norských fondů.

Program CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění podporují země Evropského hospodářského prostoru – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Programová oblast 16 – Zachování a revitalizace kulturního dědictví se soustředí na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví. Jedná se o kulturní památky, národní kulturní památky a památky UNESCO, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek. Předmětem jsou nejen stavební objekty a jejich soubory, ale i krajinářské a zahradní kompozice jako součásti kulturní krajiny. V rámci movitého kulturního dědictví se podpora týká sbírkových předmětů, sbírek muzejní povahy a písemného kulturního dědictví zanesených v Centrální evidenci sbírek, Ústředním seznamu kulturních památek, Evidenci knihoven Ministerstva kultury nebo jsou předmětem Řízení o zápisu do seznamu kulturních památek. Podpora dále zahrnuje i záchranu filmového kulturního dědictví prostřednictvím předem definovaného projektu.

Bude rozděleno téměř 17 milionů eur, v jednotlivých grantech bude možné získat až 1,2 milionu eur. Zahájení příjmu žádostí se očekává v druhé polovině roku, poté co budou připraveny příslušné metodiky, formuláře a příručky pro příjemce. Čtenáře portálu PROPAMÁTKY budeme o aktuálním stavu průběžně informovat.

Bližší informace o programu naleznete na stránkách Fondů EHP.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Ministerstvo kultury

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info