PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Přestupky v památkové péči

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Přestupky v památkové péči

21. 10. 2023 Propamatky.info: Socha Spravedlnosti před Okresním soudem v Klatovech (ilustrační foto) Socha Spravedlnosti před Okresním soudem v Klatovech (ilustrační foto) | Foto: Barocco – Wikimedia Commons | Licence: CC-Zero ČESKO | Vlastnit kulturní památku není jen radost, ale i starost. Je totiž spojená s řadou povinností. Pokud je vlastník poruší, může přijít sankce. A netýká se to jen vlastníků. Podívejme se společně na to, na jaké oblasti se přestupky v památkové péči vztahují.

Sankce lze uložit pouze na základě zákona. Přitom každá sankce je reakcí na nějakou povinnost, kterou podle zákona máte. Ty v památkovém právu nevymezuje pouze zákon o státní památkové péči, o kterém bude v dnešním příspěvku řeč, ale i další právní předpisy. Mezi nimi např. stavební zákon či zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

Přestupky jsou v zákoně rozděleny podle toho, který úřad je projednává. Ty nejméně závažné přestupky řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností. Za jejich spáchání může pachateli uložit pokutu až do výše 2.000.000 Kč. Ty závažnější protiprávní činy má na starost krajský úřad. Protože jsou podle zákonodárce více společensky škodlivé, tak pokuta za ně je až 4.000.000 Kč. Posledním úřadem, který přestupky projednává, je Ministerstvo kultury ČR. To se však zabývá jen zvláštními přestupky na úseku restaurátorství a archeologie, a ještě se navíc musí týkat cizinců, kteří jsou oprávněni k vykonávání těchto činností. Ministerstvo za ně může uložit zákaz činnosti.

Pachatelem se může stát jakákoli osoba: fyzická (prostě člověk), podnikající fyzická (člověk s IČem), nebo dokonce právnická (např. s. r. o.). Většinu přestupků můžou spáchat všechny tyto osoby. Výjimka však potvrzuje pravidlo, a proto narazíme na zvláštní skutkové podstaty, kterých se mohou dopustit třeba jen fyzické osoby. A dává to také smysl. Například pouze fyzická osoba může provádět neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy. Zpravidla se jedná o činnost tzv. „detektorářů“, kteří mnohdy ani netuší, že se dopouštějí něčeho nezákonného.

Zákon bohužel není při dělení přestupků úplně logický a systematika přestupků tak působí trochu chaoticky. Pro naše účely si je proto rozdělíme podle oblastí, kterých se týkají:

  • péče o kulturní památku,
  • závazná stanoviska,
  • archeologie,
  • vymezení ochranného pásma,
  • restaurátorství a
  • přemístění a vývoz kulturních památek.

Řazení není náhodné. Seřadili jsme je totiž podle toho, jak často k jejich spáchání dochází. Nejčastěji se proto setkáme s těmi přestupky, které narušují řádnou péči o památku, naopak nejméně často dochází k těm týkajícím se přemístění. A v tomto pořadí o nich taky budeme psát. Tento článek je totiž úvodník pro sérii článků o přestupcích v památkové péči.

Zpráva vznikla na základě spolupráce redakce PROPAMÁTKY s externími redaktory – odborníky napříč obory souvisejícími s péčí o památky.

Autor: Lukáš Janeček, Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.smluvino.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info