PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Obnova tří synagog

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Obnova tří synagog

16. 12. 2022 Propamatky.info: Obnovená žatecká synagoga s rabinátem Obnovená žatecká synagoga s rabinátem | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Z rozličného spektra synagog u nás se jich do současnosti dochovalo více než 170. Ze souboru zdárně a současně náročně rekonstruovaných staveb se zaměříme na Velkou synagogu s rabínským domem v Plzni a na židovské svatyně v Žatci a Polici u Jemnice.

Židovské náboženství je úzce spojené s vykonáváním modliteb, bohoslužeb a obecně společným setkáváním židovské komunity ve specifických stavbách, synagogách. První vznikaly již ve starověku a jejich rozvoj přímo souvisel s rozšiřováním židovství po celém světě. Samotné původní slovo synagógé pochází z řečtiny a znamená shromáždění, hebrejské označení téhož výrazu představuje konkrétněji dům pro shromáždění nebo také dům modlitby či učení.

PLZEŇ
Velká synagoga čp. 35 se sousedním rabínským domem čp. 442 nacházející se v sadech Pětatřicátníků je nemovitou kulturní památkou. Největší stavba svého druhu u nás je současně druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Charakteristickými znaky exponované svatyně v novorománském stylu s maurskými prvky jsou mimo jiné její dvouvěžové průčelí zakončené cibulovými báněmi, střední část s trojúhelným vyvrcholením, oblouková okna s kruhovými kružbami nebo orientální ornamenty.

V březnu 2022 byla dokončena finální fáze obnovy, která se dotkla zejména restaurování vitráží, dveří, kovových i dřevěných prvků, štuků a rozsáhlé dekorativní malířské výzdoby podle komplexního průzkumu restaurátorského kolektivu Kateřiny Krhánkové, Jany Weisserové, Anežky Beranové a Martina Zmeškala. Byla uskutečněna nová elektroinstalace, zabezpečení proti požáru, osazena pohybová čidla a kamery. Proběhl nátěr a oprava fasád. U rabínského domu došlo ke kompletní rekonstrukci včetně podlah, rozvodů, silně poškozeného krovu, střechy půdní vestavby a rituální lázně mikve. Stavbu podle projektu ATELIERU SOUKUP OPL ŠVEHLA, s. r. o., provedla firma Kypta – Stavoservis, s. r. o., restaurátorské práce pak firma RE, s. r. o. Obnova Velké synagogy a rabínského domu se dotkla také přilehlého dvora mezi rabínským domem a synagogou, zahrady a vnitřního dvora se vstupní branou z Palackého náměstí. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky přes 102 milionů korun, z toho více než 87 milionů korun pokryla dotace z programu IROP. Neopravené zůstaly dosud pouze varhany. Oba objekty slouží k náboženským účelům. Jsou otevřeny pro veřejnost v rámci prohlídek, na galerii je stálá výstava Tady žili Židé, prostor je využíván jako koncertní a výstavní sál.

ŽATEC
Druhá největší synagoga v Česku bez čp. v Dlouhé ulici s přilehlou budovou rabinátu čp. 200 je památkově chráněná stavba téměř centrálního půdorysu s velkoryse pojatým hlavním průčelím se sedlovou střechou a vystupujícím středovým rizalitem. K průčelí přisedají po stranách dvě věže kryté břidlicovými šablonami.

Koncem srpna 2022 dospěla do finále kompletní rekonstrukce podle projektu ateliéru pro architekturu a projektování staveb HUML & VANÍČEK, dodavatelem se stal Metrostav, a. s. Zasklené pozůstatky původního ochozu nahradila celokovová konstrukce. Ze všech náročných postupů obnovy je možné například uvést odsolení zdiva pomocí stříkané celulózy, rozsáhlé restaurátorské práce na schodišti, repasi a výrobu oken i dveří, vypalování piktogramů do zámečnických prvků, ošetření silně poškozeného stropu dřevomorkou v budově rabinátu, osazení vitrážových oken z dílny společnosti Richard Kanta - SKLOART nebo položení cementové repliky šestihranné dlažby. Příprava expozic věnující se například historii Židů na Žatecku nebo přehlídce gobelínů potrvá do příštího roku. Celkové náklady na rekonstrukci činily přes 55 milionů korun, z toho více než 47 milionů korun pokryla dotace z programu IROP. Spolek přátel žatecké synagogy, z. s., plánuje v památce vznik univerzálního kulturního prostoru.

POLICE U JEMNICE
Venkovská synagoga představuje přízemní halovou stavbu čtvercového půdorysu s charakteristickým trojúhelným štítem ve stylu venkovského baroka a sedlovou střechou. Je autentickou součástí urbanistického komplexu Židovské ulice. Byla postavena zednickým mistrem Matyášem Kirchmayerem z Kdousova v roce 1759 nákladem Izáka Landesmanna v místě bývalé zřejmě dřevěné synagogy. Svému účelu stavba sloužila do počátku 20. století, což souviselo s odchodem posledních židovských obyvatel v roce 1913. Někdejší majitel panství objekt v roce 1919 daroval Jednotě sokolské, která jej přestavěla na tělocvičnu. Další úpravy proběhly v 50. letech 20. století a v roce 2000 byla zbořena původní předsíň s mužským a ženským vstupem. Naděje na obnovu památky přišla až v roce 2003, kdy ji zakoupila Federace židovských obcí v České republice.

Během obnovy v letech 2012–2020 došlo mimo jiné k odstranění novodobých zásahů, v interiéru byla restaurována a rekonstruována výzdoba nástěnnými malbami se štukovým dekorem a podle nálezu zbytků centrálního řečniště (bimy) proběhla jeho rekonstrukce. Dle nálezů kamenných sloupů u západní stěny se podařilo obnovit ženskou galerii a zrušila se trojice nepůvodních trojdílných oken ve východním průčelí. Obnovu provedla firma SH Slavonice, autorkou dokumentace stavebních, řemeslných a restaurátorských prací v interiéru byla restaurátorka Jana Weisserová a Petr Chadim. K úspěšnému dokončení akce v celkové částce přes 6,5 milionu korun přispělo Ministerstvo kultury, Kraj Vysočina, Nadační fond obětem holocaustu, Nadační fond Zecher a také obec Police. V místě je instalována malá trvalá expozice o historii zdejší židovské komunity. Akce v loňském roce získala ocenění Patrimonium pro futuro v kategorii Obnova památky, restaurování a byla také prezentována na letošní konferenci MÁME VYBRÁNO.

Celý nezkrácený text doplněný o názory odborných garantů z Národního památkového ústavu ke všem třem akcím si můžete přečíst v časopisu PROPAMÁTKY PODZIM 2022. Tištěný čtvrtletník zasíláme všem našim dárcům po celý rok zdarma. Více informací naleznete na stránce Klubu PROPAMÁTKY. Archiv starších časopisů je k dispozici ZDE.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info