PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Nový sborník STOP: Povrchové úpravy stavebních památek

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Nový sborník STOP: Povrchové úpravy stavebních památek

19. 1. 2022 Propamatky.info: Přebal sborníku Přebal sborníku | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) vydala po svém loňském říjnovém on-line webináři tištěný sborník o širokém a diskutovaném tématu povrchových úprav s podtitulem Nátěry omítek, betonu a dřeva. Publikace zahrnuje sedm příspěvků.

Široké spektrum povrchových úprav bylo užíváno od nejstarších dob a mělo funkci nejen estetickou, ale i ochrannou. Ve sborníku jsou zohledněny principy nátěrových hmot, dříve používané hmoty a jejich současné náhrady. Pozornost je věnována mimo jiné požadavkům na přípravu podkladu i normativním dokumentům pro výrobky, jež jsou vhodné jako povrchové úpravy památkových objektů. Referáty se dotýkají například také složení vápenných nátěrů, informacím o tereziánské žluti, emulzních barvách použitých na stavbách ve 30. letech 20. století i o krycích či lazurních nátěrech na beton. Problematika nátěrů dřevěných prvků je zaměřena na jejich fungicidní vlastnosti včetně směřování vývoje v této oblasti. Nedílnou součástí jsou dobré příklady z praxe v péči o památky. Texty doplňuje bohatá obrazová příloha dokreslující šíři a aktuálnost tématu.

Obsah sborníku:

  • Několik slov úvodem | Pavla Rovnaníková, Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s.
  • Nátěrové hmoty v minulosti a jejich současné náhrady | Andréa Kalendová, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
  • Normativní dokumenty pro nátěrové hmoty k povrchové úpravě stavebních památek. Požadavky na podklad u minerálních barev | Martin Jirků, Stachema CZ, s. r. o.
  • Několik poznámek k problematice vápenných nátěrů | Pavla Rovnaníková, Fakulta stavební VUT v Brně
  • Minerální krycí a lazurní nátěry na beton | Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s. r. o.
  • Několik poznámek z praxe fasádních nátěrů | Jan Bárta, AQUA obnova staveb, s. r. o.
  • Účinek nových nátěrů na dřevo s fungicidními vlastnostmi na bázi nanočástic a nové směry vývoje | Andrea Nasswettrová, Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s.
  • Membranit – emulzní nátěr na pražských stavbách pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtà ve 30. letech 20. století | Pavel Fára, CUBUS, s. r. o., Viktor Heidingsfeld, Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s.

Je zřejmé, že celá tematika, které se společnost STOP věnovala již v minulosti, je natolik rozsáhlá, že ji nelze komplexně postihnout v jediném sborníku. K důležitému tématu se pořadatelská organizace bude nadále vracet.

Společnost STOP pořádá od svého založení v roce 1994 setkání, vydává sborníky, odborné monografie, ročenky nebo zpravodaje s hlavním cílem zprostředkovat pravidelný kontakt pracovníků památkové péče, technologů konzervace památek, projektantů a ostatních odborníků, kteří opravu historických objektů provádějí. Konkrétní témata reflektují zpravidla aktuální a palčivé problémy v oblasti ochrany kulturního dědictví včetně široké tematiky týkající se betonu a jeho využití.

Zájemci si mohou nový sborník objednat na stránkách STOP nebo v KNIHKUPECTVÍ JUDITINA VĚŽ v Mostecké ulici v Praze. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info