PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Nový sborník STOP: Obnova terasních a ohradních zdí památkových budov

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Nový sborník STOP: Obnova terasních a ohradních zdí památkových budov

2. 2. 2021 Propamatky.info: Přebal nového sborníku Přebal nového sborníku | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek – STOP vydala po svém druhém loňském prosincovém on-line webináři zaměřeném na problematiku a kontext terasních a ohradních zdí památkových objektů tištěný sborník zahrnující sedm příspěvků.

Společnost STOP pořádá od svého založení v roce 1994 setkání, vydává sborníky, odborné monografie, ročenky nebo zpravodaje s hlavním cílem zprostředkovat pravidelný kontakt pracovníků památkové péče, technologů konzervace památek, projektantů a ostatních odborníků, kteří opravu historických objektů provádějí. Konkrétní témata zpravidla reflektují aktuální a nejpalčivější problémy v oblasti ochrany kulturního dědictví včetně obnovy terasních a ohradních zdí.

Uvedené stavební partie mnohdy nebývají dostatečně chráněny před vnějšími vlivy a často se stanou příčinou závažných problémů. Neméně podstatnou okolností je fakt, že na jejich konstrukce byly často použity méně odolné materiály. V rámci tematicky pestře pojatých textů je možné mimo jiné vysledovat obecně kladený důraz na nutnost kvalitních předprojektových průzkumů vedoucích k žádoucímu návrhu. Zájemce o pražské památky potěší příspěvky věnující se Trojskému zámku, bastionovému opevnění nebo kubistickému ohrazení Ďáblického hřbitova. Texty jsou doplněny potřebnou obrazovou přílohou nebo plánovou dokumentací.

Obsah sborníku:

  • Několik slov úvodem | Pavel Fára, místopředseda Společnosti pro technologie ochrany památek
  • Opěrné a ohradní zdi. Nejčastější statické poruchy a možnosti jejich řešení | Jan Zima, Rekonstrukce památkových objektů-atelier statiky s.r.o.
  • Vliv alternativních konstrukčních řešení opěrných zdí na ekonomii oprav památkových areálů | Aleš Dittert, PROFING ML s.r.o., soudní znalec
  • Opravné malty pro opěrné a ohradní zdi | Pavla Rovnaníková, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, Ústav chemie
  • Opravy terasních zdí Trojského zámku v průběhu padesáti let | Pavel Fára, CUBUS s.r.o., Praha
  • Revitalizace bastionu XXXI U Božích muk | Miroslav Cikán, MCA atelier s.r.o.
  • Sanace obvodové betonové zdi Ďáblického hřbitova v Praze | Tomáš Kalábek, Zdeněk Bíza, SASTA CZ, a. s.
  • Rekonstrukce a částečná obnova ohradní zdi zámeckého parku v Ostrově nad Ohří | Aleš Dittert, PROFING ML s.r.o., soudní znalec

Je zřejmé, že tematika je rozsáhlejší a nelze ji komplexně postihnout v jediném sborníku. Odborná setkání věnovaná této problematice se konala již v roce 2004 (terasy) a 2009 (ohradní zdi). Společnost STOP se důležitému tématu věnuje dlouhodobě a v určitých cyklech se k němu vrací a nadále bude vracet.

Zájemci si nový sborník mohou objednat na stránkách STOP nebo v KNIHKUPECTVÍ JUDITINA VĚŽ v Mostecké ulici v Praze. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info