PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Nové poznatky z webináře Povrchy památkově významných komunikací

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Nové poznatky z webináře Povrchy památkově významných komunikací

8. 12. 2021 Propamatky.info: Odborným garantem akce byl Ondřej Šefců. Odborným garantem akce byl Ondřej Šefců. | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) uspořádala svůj letošní čtvrtý webinář zaměřený na téma historických dlažeb. On-line přenos s chatem pro dotazy sledujících nabídl množství poznatků především z obnov historických povrchů.

V minulém i letošním roce pořadatel úspěšně vyzkoušel formu on-line přenosu. Všichni účastníci získali sborník referátů v elektronické formě. Po uvedení průvodcem a odborným garantem setkání Ondřejem Šefců se slova ujala předsedkyně výboru STOP Pavla Rovnaníková, která krátce zhodnotila letošní činnost a budoucí plány Společnosti pro technologie ochrany památek (STOP) na příští rok. V roce 2022 by měly proběhnout čtyři semináře: Speciální užití dřeva v historických stavbách, Chronické chyby při odvlhčování památek, Moderní materiály ve stavbách minulého století, Okna III. aneb typický přístup výměny oken v památkové péči.

Úvodní přednáška Jana Havrdy se věnovala přehledu aktuálních archeologických poznatků z výzkumů komunikací a veřejných prostranství v Praze. Mezi mnoha komentovanými odkazy lze jmenovat například cenný objev takzvané Horské brány, která se nacházela v prostoru pod dnešním areálem Masarykova nádraží a byla součástí gotického opevnění. V následném tématu Ondřej Šefců přednesl prezentaci zaměřenou na široké spektrum historických povrchů a materiálů obohacenou množstvím fotografií z terénu. Zazněly také časté a opakující se chyby v rámci rekonstrukcí. David Měska nastínil mimo jiné současné nejpalčivější problémy a chyby při obnovách původních povrchů v Praze.

Po přestávce zahájil svůj příspěvek Martin Novotný. Kromě základního uvedení do tématu realizace hliněných podlah a mazanin zdůraznil základní úskalí při přípravě vhodného materiálu, během které je třeba dbát na vlhkost nebo důležitý poměr jílu. Ten představuje ve směsi hlavní pojivo. Aleš Dittert v detailním popisu nejčastějších technologických chyb upozornil na terminologické rozdíly pojmů mlat a MZK, tedy mechanicky zpevněné kamenivo. Marek Polášek naznačil nejen možné využití dřevěné špalíkové dlažby, ale i erudované poznatky z oblasti užití dřeva ve vodním prostředí. Webinář uzavřel Jiří Slepička s mnoha ukázkami a fotografiemi dokládajícími příklady kvalitního provedení mlatových cest v památkově chráněných areálech v celém Česku.

Program on-line přenosu:

  • Zahájení, informace o společnosti STOP | Pavla Rovnaníková, Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s.
  • Povrchy historických komunikací identifikované v archeologických výzkumech v Praze | Jan Havrda, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Po čem šlapeme: úvahy na téma obnovy či náhrady historických povrchů komunikací | Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Obnova a náhrada historických dlažeb v Praze – zkušenosti z praxe | David Měska, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Zkušenosti s prováděním hliněných podlah a mazanin v památkách lidové architektury | Martin Novotný, Národní ústav lidové kultury, Strážnice
  • Písčité mlatové cesty – provádění, údržba, časté chyby | Aleš Dittert, projektant, soudní znalec
  • Použití dřevěných špalíkových dlažeb – technologie provádění, časté chyby | Marek Polášek, Výzkumný a vývojový dřevařský ústav, Praha
  • Vzorové realizace mlatových povrchů, chyby v provádění | Jiří Slepička, Zahradní architektura Tábor, s. r. o.

Sborník konference je možné objednat na stránkách STOP nebo v KNIHKUPECTVÍ JUDITINA VĚŽ v Mostecké ulici v Praze. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info