PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Jaká byla písecká konference Památky bez bariér?

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Jaká byla písecká konference Památky bez bariér?

9. 4. 2014 Propamatky.info: Konference Památky bez bariér našla kvalitní zázemí v prostorách píseckého Kulturního domu. Konference Památky bez bariér našla kvalitní zázemí v prostorách píseckého Kulturního domu. | Foto: Adéla Bachtíková - Archiv SHS ČMS | Licence: Všechna práva vyhrazena PÍSEK | V prvním dubnovém týdnu se v Písku uskutečnila XXIV. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Setkání na téma Památky bez bariér bylo určeno zástupcům samospráv a pracovníkům organizací, kteří se na řešení přístupnosti, bezbariérovosti a prezentace památek přímo podílejí.

Akce se zúčastnilo na 160 osob z řad registrovaných účastníků, zástupců památek nominovaných na cenu Památka roku 2013 a lektorů. Na konferenci se přihlásil i neslyšící účastník, z tohoto důvodu bylo zajištěno i tlumočení do českého znakového jazyka, které bravurně zvládla Renata Brabcová.

Konference našla kvalitní zázemí v prostorách píseckého Kulturního domu. Její zahájení obohatilo vystoupení nevidomého zpěváka Radka Žaluda, které zprostředkoval česko-slovenský projekt Mosty snů a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých se sídlem v Prachaticích. V úvodu akce byly také vyhlášeny výsledky soutěže Památka roku 2013. V konkurenci 44 přihlášených dokončených obnov památek z 13 krajů byla za vítěze vyhlášena rekonstrukce kostela sv. Kateřiny s ohradní zdí ve Štramberku. Hlavní cenu z rukou generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové převzala Dagmar Jiskrová, projektová manažerka Biskupství ostravsko-opavského.

Odborný program akce připravil Institut pro památky a kulturu, o.p.s., provozovatel internetového portálu PROPAMÁTKY, který se věnuje obnově a financování památek. Kromě řady zajímavých přednášek se uskutečnily také moderované diskuze. V jejich průběhu zazněl podnět, že další obdobná konference by se mohla kompletně věnovat jednomu z témat posledního bloku, kterým byla doprava v historických městech. V samotném závěru písecké konference předsedkyně Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Ivana Popelová představila Memorandum účastníků XXIV. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Velmi pozitivně byl přijat doprovodný program, na který účastníky konference jménem všech místních organizátorů pozval starosta Písku Ondřej Veselý. Většina účastníků konference využila možnost seznámení s píseckými památkami, ať už v rámci zorganizované prohlídky města a výletu do okolí města či speciálních prohlídek Kamenného mostu a Městské elektrárny a Zemského hřebčince, nebo individuálních návštěv přístupných objektů. Zvláštní výstavy haptických modelů uspořádané v rámci konference navštívilo na 900 návštěvníků, z toho 700 školních dětí se zúčastnilo pedagogického programu spojeného s vystavenou kopií relikviáře sv. Maura. Dalších 55 zájemců se zúčastnilo přednášky Andreje Šumbery, který se podílel na restaurování této vzácné památky.

Dotazníkovým šetřením mezi účastníky, z nichž 75 ohodnotilo konferenci školními známkami, bylo zjištěno, že zúčastnění byli s proběhlou akci velmi spokojeni – odborný program zhodnotili průměrnou známkou 1,21; organizaci 1,17; celkové hodnocení akce bylo 1,19. Doprovodný program konference byl v dotazníkovém šetření v průměru ohodnocen známkou 1,07.

Bližší informace o pořádajícím sdružení naleznete na stránkách SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Memorandum účastníků konference Památky bez bariér
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyzývá k dodržování platné legislativy v oblasti přístupnosti a prezentace kulturního dědictví České republiky, která se týká nejenom samostatných objektů, ale také veřejného prostoru našich měst. Upozorňujeme, že bariéry mohou mít kromě lidí se zdravotním znevýhodněním i další skupiny obyvatel, jako např. občané se sníženou možností pohybu, senioři nebo osoby s kočárky. Základem úspěšného a smysluplného překonávání nebo odstraňování bariér je důkladné poznání místa, kde je žádoucí bariéry překonat nebo odstranit. Právě znalost a následná vzájemná diskuse všech zainteresovaných subjektů pomůže realizovat zcela originální, jedinečná, avšak funkční a bezpečná řešení.

My, účastníci konference vyzýváme proto města i další vlastníky památek a historických objektů k aktivní spolupráci s odbornými organizacemi, které pomáhají při odstraňování nebo překonávání bariér v České republice. Přejeme si, aby byla přijata dlouhodobá a koncepční řešení.

Autor: Jan Červinka

Zdroj: Město Písek

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info