PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>INTERNET A PAMÁTKY | Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy v České republice

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

INTERNET A PAMÁTKY | Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy v České republice

6. 3. 2012 Propamatky.info: Evangelický kostel v Rudníku na Trutnovsku byl zdevastovaný již na počátku 60. let 20. století. Nemá krov, střechu, okna ani dveře. Propadlý je i strop lodě kostela. Evangelický kostel v Rudníku na Trutnovsku byl zdevastovaný již na počátku 60. let 20. století. Nemá krov, střechu, okna ani dveře. Propadlý je i strop lodě kostela. | Foto: znicenekostely.cz | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Pro zájemce o sakrální architekturu představujeme internetové stránky, kde naleznete informace o kostelech, kaplích a synagogách v České republice. Všechny jsou ve špatném stavebně-technickém stavu nebo byly v období po roce 1945 zničeny.

Internetové stránky na adrese www.znicenekostely.cz slouží jako velmi přehledná encyklopedie ohrožených, poškozených či zničených sakrálních památek se snadnou navigací při vyhledávání konkrétních objektů. K tomu slouží základní členění portálu na nejohroženější kostely, nejohroženější velké kaple, synagogy, nejohroženější kaple a kostely zbořené v období 1945–1989. 

Vznik stránek inicioval Michal Valenčík, který k jejich vývoji podotkl: „Data o poškozených a zničených památkách sbírám od roku 1996, první portál vznikl přibližně o tři roky později. A tohle je už třetí verze.“ Nová podoba stránek tak doznala mnoha změn. „Došlo k propojení s databází sídelních lokalit CZ_RETRO vytvořenou architektem Karlem Kučou, která obsahuje všechna sídla, včetně těch, jež zanikla v posledních asi 200 letech. Je tedy možno památky přesně lokalizovat a také vyhledávání funguje podle těchto lokalit – není třeba znát současnou správní obec,“ upřesňuje Michal Valenčík.

Podle jeho slov byla databáze objektů dále upravena tak, aby umožnila vyhledávání podle mnohem většího množství kritérií. Dále byly do databáze přidány židovské památky. A v neposlední řadě byl rozšířen původní časový záběr 1945–1989 o další období.

Při hledání lokace umožňují správci stránek nejen vyhledávání podle současných krajů, okresů a obcí, ale také podle historických českých zemí a původních okresů z roku 1938. U každé památky je stručná historie objektu, jaké měl objekt využití, kolik je třeba finančních prostředků na jeho obnovu apod. Nechybí ani bohatá fotogalerie a přesná lokace památky na satelitní mapě.

Podrobnější členění vyhledá památku podle jejího aktuálního stavebně-technického stavu: zaniklé, torzální, polozřícené a poškozené. V této kategorii zájemci naleznou ovšem i opravené památky a novostavby. Další možnosti při vyhledávání objektů nabízí členění na typ stavby podle materiálu, z jakého je postavena, a podle typu sakrální památky. Autoři stránek neopomněli ani možnost vyhledávání podle období, kdy došlo k devastaci objektu, a zaměřili se i na důvod devastace.

Stránky umožňují také vkládání informací o památkách běžným uživatelům. „Jsem rád, že uživatelé mají o stránky zájem a jsou ochotni tam informace a fotografie doplňovat. Bez jejich příspěvků by se nikdy nepodařilo shromáždit takové množství informací zejména o zničených památkách,“ pochvaluje si spolupráci Michal Valenčík.

Hlavním smyslem stránek je podle autorů upozornit odpovědné úřady státní správy, místní samosprávy, církevní orgány a další instituce na existující špatný stav některých sakrálních památek s cílem napomoci jejich obnově. Autoři si jsou na druhou stranu také vědomi, že řada sakrálních staveb se po roce 1990 již podařila zachránit a obnovit, o čemž svědčí rubrika Opravené stavby. Stále však existují příklady, kdy i po roce 1989 bylo několik poškozených sakrálních staveb místo opravy zničeno či silně poškozeno. Stránky uvádí i výčet těchto staveb jako memento. 

Více informací naleznete na stránkách POŠKOZENÉ A ZNIČENÉ KOSTELY, KAPLE A SYNAGOGY V ČESKÉ REPUBLICE.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info