PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2013 ve Financování

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2013 ve Financování

31. 1. 2014 Propamatky.info: Veřejné sbírky pomáhají zachraňovat i průmyslové dědictví. Lokomotiva 310.001 DKV v Olomouci (ilustrační foto) Veřejné sbírky pomáhají zachraňovat i průmyslové dědictví. Lokomotiva 310.001 DKV v Olomouci (ilustrační foto) | Foto: Lady.kafemlejnek – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ČESKÁ REPUBLIKA | V uplynulém roce jsme ve Financování na portálu PROPAMÁTKY pravidelně informovali o aktuálních dotacích a veřejných sbírkách na obnovu památek. Zároveň jsme pomáhali sdílet zkušenosti jednotlivých vyhlašovatelů sbírek a vlastníků památek.

Dotační programy jsou obvykle vymezeny územně, tematicky a také podle druhu památky. V roce 2013 jsme zveřejnili 97 dotací, 25 z nich bylo určeno pro celou Českou republiku, ostatní byly zaměřeny regionálně. Největší počet programů na obnovu památek vyhlašovaly kraje a města. Tyto dotace reagovaly na konkrétní místní podmínky. O výši přidělených krajských prostředků čtenáře průběžně informujeme ve zpravodajství. Celkem jsme zaznamenali 37 grantových programů z těchto zdrojů.

Velmi důležité jsou granty přidělované nadacemi a nadačními fondy. Velká část z nich si vytkla za cíl podporu občanské společnosti a podmiňuje finanční pomoc aktivním zapojením místního obyvatelstva do projektu, čímž nejen zvyšuje zájem o místo, kde lidé žijí, ale také zajišťuje kontinuitu v dalším využití památek a péči o ně. 

Velký objem prostředků rozdělují v dotacích na obnovu památek ministerstva. Tradičně nejaktivnější je v tomto ohledu Ministerstvo kultury. V roce 2013 navíc operativně reagovalo na vzniklou situaci v souvislosti s letními povodněmi vyhlášením programu Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu roku 2013. Žádosti je možné předkládat až do října 2014. Památkám se podle svého zaměření věnují i některá další ministerstva, např. Ministerstvo obrany podporuje udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu. Finančně náročnější projekty pomáhají financovat regionální operační programy, případně programy přeshraniční spolupráce.

Významné finanční prostředky lze na obnovu památek získat i z veřejných sbírek. V roce 2013 jsme evidovali 168 aktuálně platných sbírek vyhlášených na záchranu různých objektů. Jednalo se například o sakrální památky, drobnou architekturu, pomníky a památníky, hrady, zámky a také průmyslové dědictví. Veřejné sbírky na obnovu památek jsme v loňském roce podpořili projektem MÁME VYBRÁNO, který zahrnuje soutěž veřejných sbírek a konferenci o financování obnovy památek. Třetí ročník konference se uskuteční 27. května 2014.

Rádi bychom poděkovali za spolupráci aktivním pracovníkům krajských úřadů, kteří nás pravidelně a včas informovali o vyhlášených programech. Dále pracovníkům Ministerstva vnitra, jež vede centrální evidenci veřejných sbírek. A v neposlední řadě vyhlašovatelům, kteří nám oznámili konání sbírky a pomohli tak s vytvářením ojedinělé databáze veřejných sbírek určených na obnovu a ochranu památkově hodnotných objektů.

V roce 2014 budeme nadále přinášet informace o aktuálně vyhlášených dotacích a veřejných sbírkách a také bychom rádi zvyšovali povědomí veřejnosti o dalších způsobech financování záchrany a obnovy památek.

Autor: Dagmar Koželuhová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info