PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Historický atlas měst České republiky vychází postupně od roku 1995

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Historický atlas měst České republiky vychází postupně od roku 1995

31. 5. 2013 Propamatky.info: Historický altas měst České republiky vychází od roku 1995 Historický altas měst České republiky vychází od roku 1995 | Foto: Historický ústav akademie věd České republiky | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Historický atlas měst je součástí mezioborového evropského projektu, který představuje významný přínos ke srovnávacímu studiu měst v mezinárodním měřítku. Tento projekt je zaštítěn autoritou Commission internationale pour l' histoire des villes.

Podobně jako Historický atlas měst České republiky vycházejí historické atlasy měst Velké Británie, Německa, skandinávských zemí, Holandska, Rakouska, Francie, Itálie, Irska, Švýcarska a Polska. Mezinárodní přesah projektu umožňuje porovnat vývojové trendy městského osídlení ve střední a západní Evropě s využitím historickogeografických a kartografických metod. Významný ediční počin prezentuje v jednotlivých svazcích řadu starých map a plánů, které nebyly dosud publikovány.

Obsahem každého svazku je rozsáhlá textová část shrnující dějiny města v archeologických, historickogeografických, politických, hospodářských a kulturních souvislostech a část kartografická. Kartografická část obsahuje reprodukce starých map a plánů měst i jejich okolí a tematické historické mapy měst. Všechny svazky obsahují reprodukce kartografických pramenů. Mapy znázorňují města vždy k určitému datu jednotným způsobem a umožňují srovnání polohy měst i jejich nejbližšího zázemí ve shodném měřítku a kartografickém zobrazení.

K použitým mapovým zdrojům patří Müllerova mapa Čech z roku 1720 a Moravy z roku 1716, I. vojenské (Josefské) mapování z 60. a 80. let 18. století, stabilní katastr z 20. až 40. let 19. století, Kreibichovy mapy českých krajů z 20. a 30. let 19. století, Schenklovy mapy moravských krajů z poloviny 19. století a letecké snímky měst se situací městské aglomerace z 30. a 40. let 20. století. Individualitu každého města dokumentují mapy a plány, jež nebyly v minulosti součástí rozsáhlých kartografických prací. Nedílnou součástí každého svazku je také soupis pramenů a literatury i obrazová dokumentace.

Historický atlas měst České republiky postupně vyplňuje jedno z bílých míst v české historiografii a zároveň je příspěvkem k důstojné prezentaci historie našich měst.

Kompletní informace k edici i možnost objednání jednotlivých svazků naleznete na stránkách HISTORICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY.

Autor: Helena Pašková

Zdroj: Historický ústav akademie věd České republiky

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info