PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Vyšla nová kniha Venkovské stavby 2011

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Vyšla nová kniha Venkovské stavby 2011

19. 1. 2012 Propamatky.info: Nejvýznamnější památkou Dražíče, která se stala Jihočeskou vesnicí roku 2011 je zámek, který se opravuje na středisko setkávání a vzdělávání mládeže z Čech a Bavorska. Nejvýznamnější památkou Dražíče, která se stala Jihočeskou vesnicí roku 2011 je zámek, který se opravuje na středisko setkávání a vzdělávání mládeže z Čech a Bavorska. | Foto: Chmee 2 - Wikimedia Commons | Licence: Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko ČESKÁ REPUBLIKA | Obec Bělotín za podpory Spolku pro obnovu venkova vydala na konci roku 2011 výpravnou publikaci s názvem Venkovské stavby 2011. Je to další počin vloni založené edice Tvář venkova, která mapuje příkladné stavby českých vesnic. Autorem je Jan Kruml.

Kniha byla vydána u příležitosti 20. výročí přijetí Programu obnovy venkova vládou České republiky v roce 1991. A právě publikace Venkovské stavby 2011 se opírá o výsledky obcí, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova 2011, a to zejména staveb přihlášených k hodnocení Zlatou cihlou – oceněním za příkladnou obnovu ve stavební činnosti.

Kniha má celkem čtyři části, z nichž dvě se věnují obnově památek. V první jsou představeny obce, které zvítězily v soutěži v jednotlivých krajích. Druhá část je věnována obnoveným a novým sakrálním stavbám. Třetí kapitola ukazuje příklady obnovených lidových domů, rekonstrukcí venkovských staveb a nového využití historických staveb. Čtvrtá část zveřejňuje novostavby rodinných domů, občanské vybavenosti a úpravy veřejných ploch.

V knize je představen loňský vítěz soutěže Vesnice roku – obec Komňa z Uherskohraďišťska, odkud pocházel Jan Amos Komenský. Obec má deset aktivních spolků a osm chráněných památek. Třetí příčku loni obsadila obec Skalička z Přerovska, jejíž dominantou je opravený zámek, v obci najdeme také významné památky lidové architektury – zvonici z počátku 18. století a pečlivě udržovaný dřevěný větrný mlýn.

Dalším zajímavým příkladem je obec Chanovice, která zvítězila v Plzeňském kraji. V roce 2005 byla v obci vyhlášena vesnická památková zóna, na kterou navazuje trvalá péče o návesní prostory, památky a lidové domy. Působivý je i opravený barokní zámek. Jihočeskou vesnicí roku se stala obec Dražíč na Českobudějovicku, v níž se opravuje zámek, dostavěný v polovině 18. století k renesanční tvrzi. Bude sloužit jako místo pro setkávání a vzdělávání mládeže z Čech a Bavorska. V obci byl obnoven také pivovar Lipan s restaurací a sálem.   

Mezi příkladné obnovy sakrální architektury jsou uvedeny například kostel sv. Jakuba v Pomezí nad Ohří nebo areál kalvárie v Jaroměřicích na Svitavsku. Kniha neopomíjí ani nové realizace v původním venkovském prostředí. Příkladem může být dřevěná kaple sv. Antonína v Černé na Ždársku nebo kostel Boží lásky v Budislavi na Svitavsku.

Pozornost je věnována také obnově, úpravě či dostavbě venkovských staveb. Prezentována je v knize třeba obnova valašských chalup ze Zádveřic-Rakové, selská usedlost v Partutovicích nebo obnovený dům z 18. století v Lužicích u Hodonína, kde nyní sídlí stálá expozice muzea lidového umění.     

Kniha Venkovské stavby 2011 navazuje na publikaci s názvem Tvář venkova, kterou loni vydaly obec Třanovice a mikroregion Podblanicko. Vydání podpořilo tehdy Ministerstvo pro místní rozvoj a Spolek pro obnovu venkova. Zaujala inspirativní mozaikou vyfotografovaných stavebních děl a kniha Venkovské stavby 2011 na ni volně navázala. Jejím distributorem je Spolek pro obnovu venkova. Kniha byla podpořena dotací Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy venkova.

Kniha Venkovské stavby 2011 je volně ke stažení na oficiálních stránkách Spolku pro obnovu venkova ZDE.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info