PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Tituly nositelé tradice lidových řemesel roku 2011 byly uděleny

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Tituly nositelé tradice lidových řemesel roku 2011 byly uděleny

14. 9. 2011 ČESKÁ REPUBLIKA | U příležitosti zahájení Dnů evropského dědictví, které se konalo 10. září v Žatci, udělil ministr kultury Jiří Besser tituly nositelé tradice lidových řemesel Antonínu Hájkovi, Zuzaně Hartlové, Richardu Mlýnkovi a Zuzaně Tilajcsikové.

Antonín Hájek většinu svého života prožil v Uherském Hradišti. Přátelství s pedagogy střední uměleckoprůmyslové školy, kde byl zaměstnán, ho brzy přivedlo k zájmu o lidovou výtvarnou kulturu. Zajímal se o výrobní postupy zaměřené na obrábění a zdobení dřeva. Postupně ovládl rytý ornament, vrubořez, gravírování či vylévání cínem. Většinu těchto postupů uplatnil na soustružených dutých tvarech, jako jsou misky, dózy nebo talíře.

Zuzana Hartlová z Tupes pochází z hrnčířské rodiny, která se výrobě hrnčiny a majoliky věnuje po několik generací. Zuzana Hartlová tak vyrůstala v prostředí keramických dílen, které probouzely její fantazii a po předcích zděděný talent. Vystudovala obor umělecký keramik, teoretické znalosti získávala ve Škole uměleckých řemesel v Praze a na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.

Richard Mlýnek z Opavy svou dráhu začal jako pokrývač, poté vystudoval střední průmyslovou školu, stal se z něj mistr a posléze vedoucí střediska klempíř-pokrývač. Působil také jako mistr odborného výcviku na Středním odborném učilišti v Opavě. V roce 1990 založil pokrývačskou firmu a svou činnost zaměřil na rekonstrukce střech památkově chráněných objektů – například chrám sv. Barbory v Kutné Hoře nebo hrad Bouzov. Pracuje také jako soudní znalec.

Zuzana Tilajcsiková z Veltrus se věnuje řemeslnému oboru košíkář-pletař ve významném centru této výroby v Mělníce. Po vyučení pracovala ve zdejší provozovně až do jejího zániku. Poté se podílela na vyplétání nábytku v nově vzniklé soukromé firmě. V roce 1997 si založila vlastní košíkářskou živnost, kterou provozuje dodnes.   

Titul nositel tradice lidových řemesel uděluje od roku 2001 každoročně ministr kultury České republiky. Jedná se o českou verzi projektu UNESCO nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Kandidáti, kteří jsou navrženi na ocenění, musí prokázat komplexní znalosti svého oboru a vynikající kvalitu zhotovovaných výrobků. Současně se hodnotí také jejich činnost v oblasti prezentace a popularizace dané výroby stejně jako snaha o to, aby předávali své znalosti dalším zájemcům a pokračovatelům. V současné době patří mezi jeho držitele čtyři desítky lidových řemeslníků z Čech a Moravy. S udělením titulu nositel tradice lidového řemesla je spojeno propůjčení ochranné známky nositel tradice, a to prostřednictvím licenční smlouvy jednotlivým výrobcům.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info