PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>SOUTĚŽ | Vesnice roku 2013 vstupuje do devatenáctého ročníku

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

SOUTĚŽ | Vesnice roku 2013 vstupuje do devatenáctého ročníku

22. 3. 2013 Propamatky.info: Slavnostní vyhlášení vítězů loňského ročníku hostila vítězná obec Řepice na Strakonicku. Na druhém místě se umístila obec Tvarožná Lhota a na třetím Křižánky.  Slavnostní vyhlášení vítězů loňského ročníku hostila vítězná obec Řepice na Strakonicku. Na druhém místě se umístila obec Tvarožná Lhota a na třetím Křižánky. | Foto: Obec Řepice | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | U příležitosti Dne malých obcí byl v Národním domě v Praze vyhlášen již 19. ročník soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova. Přihlášky mohou obce podávat až do 30. dubna.

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

I v letošním roce budou všechny obce přihlášené do soutěže hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

V květnu a červnu budou všechny přihlášené obce hodnoceny v rámci krajských kol, v letních měsících dojde k vyhlášení krajských vítězů a na počátku září se uskuteční hodnoceni celostátního kola, jehož výsledky budou zveřejněny 14. září na luhačovickém Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem.

Vítěz celostátního kola postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje ve dvouletém intervalu Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice ARGE – Europäische Arbeitsgesellschaft Landentwicklung und Dorferneuerung.

Vyhlašovateli soutěže jsou:

  • Spolek pro obnovu venkova
  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Svaz měst a obcí
  • Ministerstvo zemědělství

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách soutěže VESNICE ROKU.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info