PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Program rozvoje venkova a ochrana kulturního dědictví

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Program rozvoje venkova a ochrana kulturního dědictví

9. 2. 2012 Propamatky.info: Svinky (okr. Tábor) – V loňském roce bylo v Programu rozvoje venkova schváleno financování projektu na obnovu zvoničky spojené s kovárnou. Svinky (okr. Tábor) – V loňském roce bylo v Programu rozvoje venkova schváleno financování projektu na obnovu zvoničky spojené s kovárnou. | Foto: Chmee2 - Wikimedia Commons | Licence: Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko ČESKÁ REPUBLIKA | Ministerstvo zemědělství zahájilo příjem žádostí o dotaci v 15. kole Programu rozvoje venkova. Na obnovu památek je zaměřeno opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Žádosti lze předkládat ve dnech 21.–27. března 2012.

Dotace je určena na udržování, obnovu nebo využití kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků venkovské krajiny, ale také na revitalizaci historických parků, zahrad, alejí nebo skupin stromů. Finanční příspěvek je možné využít na stavebněhistorický průzkum, zpracování posudků statiky a na další výdaje spojené s obnovou památky, jež jsou přesně vymezeny ve specifických podmínkách pro poskytnutí dotace.

Budou podpořeny pouze objekty, které jsou zapsány jako kulturní památka, případně má žadatel možnost doložit vyjádření Národního památkového ústavu, že se jedná o památnou stavbu či objekt kulturněhistorických hodnot. Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do 500 obyvatel a po dokončení sloužit veřejně prospěšné činnosti.

V rámci opatření III.2.2 bude rozděleno 402 milionů korun, částka ještě může být navýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech.

Aktuální možnosti financování naleznete na portálu PROPAMÁTKY v přehledu DOTACÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info