PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Politika architektury a stavební kultury České republiky

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Politika architektury a stavební kultury České republiky

6. 12. 2014 Propamatky.info: Letecký snímek obce Bolehošť (ilustrační foto) Letecký snímek obce Bolehošť (ilustrační foto) | Foto: ObecBolehost – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ČESKÁ REPUBLIKA | Základním cílem Politiky architektury a stavební kultury České republiky je zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, v němž žijí. Jedná se o nelegislativní strategický dokument. Veřejnost se k němu může vyjádřit do 9. prosince.

Jeden ze základních principů klade důraz na komplexní vnímání prostředí, jež je utvářeno jednotlivými stavbami, jejich vzájemným působením, urbanistickým uspořádáním a celkovým vlivem na krajinu. Vhodné využívání zásad by mělo vést k vytváření kvalitní architektury, harmonických měst i venkovských sídel, dobře využitému veřejnému prostoru a v neposlední řadě respektování místních podmínek. Dokument se věnuje osmi tématům, která jsou sdružena ve třech oblastech:

  • Krajina a sídla
  • Stavby
  • Vzdělávání, osvěta a výzkum

Návrh zdůrazňuje integrující úlohu architektury, urbanismu a územního plánování. Připomíná, že příjemné, funkční, bezpečné a estetické prostředí ovlivňuje a kultivuje společnost. Navíc dobré plánování sídel a krajiny má významný ekonomický přínos.

Politika architektury a stavební kultury České republiky je k dispozici v příloze. Bližší informace o možnostech jejího připomínkování naleznete na stránkách MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info