PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Památkám se v České republice pomáhá různými způsoby

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Památkám se v České republice pomáhá různými způsoby

27. 8. 2012 Propamatky.info: Mezi rozšiřující se formu pomoci patří adopce památek, nejčastěji drobných sakrálních – například křížků. (ilustrační foto) Mezi rozšiřující se formu pomoci patří adopce památek, nejčastěji drobných sakrálních – například křížků. (ilustrační foto) | Foto: Jitka Erbenová - Wikimedia Commons | Licence: Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko ČESKÁ REPUBLIKA | Během více než roku a půl fungování portálu PROPAMÁTKY jsme mapovali různé druhy pomoci památkám v České republice. V tomto článku se zaměříme na ty formy pomoci, které neplynou ze státní správy, samosprávy či Evropské unie.

Neziskový sektor a dobrovolníci
Stále významnější roli v ochraně a obnově našeho kulturního dědictví sehrávají neziskové organizace, jejichž převážně dobrovolnická činnost nastupuje často tam, kde intervence do záchrany památky od státu, obce nebo církve chybí nebo je nedostatečná. Tím tak vyplňují prázdná místa na pomyslné mapě při obnově památek. Dobrovolnictví pomáhá navíc člověku získat nové znalosti, může rozvinout svůj potenciál a také současně mít uspokojivý pocit, že pomáhá dobré věci. Na portálu jsme k tomuto tématu doposud přinesli více než 100 zpráv týkající se neziskových organizací a přes 20 zpráv věnujících se právě činnosti dobrovolníků.

Adopce památek
Adopce představuje nový fenomén, který si získává oblibu u větších i menších mecenášů našeho kulturního dědictví. Ti si adoptují, tedy převezmou „do správy“ památku, nejčastěji kapličku, křížek či část větší památky, a zdarma se o ni starají nebo na obnovu památky věnují finanční částku směřující k její záchraně. Na portálu jsme postupně informovali především o adopci kapliček na Svatém kopečku v Mikulově a adopci drobných sakrálních památek na Tachovsku. Tato forma pomoci byla prezentována také na konferenci o financování památek MÁME VYBRÁNO, která se konala letos 29. května v klášteře dominikánů v Praze.

Veřejné sbírky
Veřejné sbírky se nejčastěji uplatňují tam, kde se hůře shánějí finanční prostředky ze státních či evropských dotací anebo právě tyto dotační tituly doplňují. Velmi často se tato forma pomoci využívá u sakrálních památek. Letos se poprvé vyhlašovatelé veřejných sbírek mohli zúčastnit soutěže v rámci výše uvedené konference o financování a získat ocenění ve třech kategoriích.

Média
Tištěná, televizní a rozhlasová média či zpravodajské portály informují o památkách z pohledu jejich obnovy i možnostech jejich potenciálu v cestovním ruchu, a tím tak lidi přivádí k památkám nejen jako turisty, kteří zaplatí vstupné směřující do fondu obnovy památky, ale také jako potencionální dobrovolníky, kteří by rádi s obnovou památky pomohli. Každoročně pak Syndikát novinářů České republiky a společnost Pro Bohemia vyhlašuje vítěze novinářské soutěže Média na pomoc památkám. Zajímavou anketu zaměřenou na nejohroženější památku u nás, která by si nejvíce zasloužila opravit, připravil pro své čtenáře zpravodajský portál iDNES.cz. Po památkách putuje pořad Toulavá kamera České televize. A podobných příkladů bychom našli mnoho.

Pokud víte o dalších zajímavých formách pomoci, napište nám. Rádi budeme spolupracovat při prezentování konkrétních příkladů či dalších zajímavých forem pomoci při obnově památek.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info