PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Ombudsmanka vydala Desatero dobré praxe pro ochranu hodnotných staveb

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Ombudsmanka vydala Desatero dobré praxe pro ochranu hodnotných staveb

15. 2. 2018 Propamatky.info: Příklad necitlivě provedené výměny oken v historické zástavbě nezachovávající původní členění, materiál a způsob otevírání Příklad necitlivě provedené výměny oken v historické zástavbě nezachovávající původní členění, materiál a způsob otevírání | Foto: František Koláček | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNO | Veřejný ochránce práv připravil manuál pro stavební úřady, jak posuzovat stavební úpravy související se změnou vzhledu objektu. Nejohroženější příklady představují nemovitosti bez památkové ochrany, které nejsou součástí plošně chráněných území.

Podle platného znění stavebního zákona je třeba stavební povolení k takovým úpravám, kterými dochází ke změně vzhledu stavby. Vágní pojem změna vzhledu stavby je ponechán na posouzení příslušných stavebních úřadů. Ty musí při vydávání povolení vyhodnocovat kromě změn vnějších prvků objektu také úpravy související s charakterem okolní zástavby a území v jejich správním obvodu. Dle řady nedávných případů dochází k nejednotnému postupu a rozdílnému posuzování úřadů. Následkem mohou být necitlivé, mnohdy nevratné zásahy do architektonických hodnot kvalitních staveb. Desatero si klade za cíl stanovit srozumitelný návod řádného a transparentního vyhodnocování úprav.

Stavební úřad musí podle ombudsmanky pečlivě shromáždit zejména podklady o rozsahu předpokládaných nebo již dokončených změn a objektivně vyhodnotit, zda se vzhled stavby změní či změnil. „Chránit architektonický obraz obce či města je úkolem místních samospráv a děje se tak v první řadě prostřednictvím kvalitních územních plánů. Stavební úřady však musí ke kultivaci prostředí přispívat tím, že budou svými rozhodnutími uvážlivě chránit a rozvíjet hodnotu staveb i urbanistického celku obecně,“ vysvětluje ombudsmanka Anna Šabatová důvody vydání Desatera.

Hlavními parametry při hodnocení úprav jsou zejména výška, orientace stavby, její rozměry a tvar. Dále to jsou provedení fasády, její barevnost, tvar střechy, umístění a členění okenních a dveřních výplní. Pokud jsou například v rámci zateplování odstraněny zdobné fasádní prvky, vyměněna okna za tvarově odlišná a fasáda získá novou barvu, jedná se zcela jistě o stavební úpravy, které mění vzhled stavby na základě stavebního povolení. To by úřad neměl vydat, jestliže by změna vzhledu stavby narušila architektonický a urbanistický ráz stávající zástavby. V případě nejasností by měl k posouzení přizvat odborníka, konkrétně autorizovaného inspektora, znalce nebo zástupce místně příslušného odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

Podrobné informace naleznete na stránkách VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Desatero dobré praxe naleznete v příloze.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Veřejný ochránce práv

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info