PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>O více než miliardu korun z evropských fondů mohou žádat muzea a knihovny

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

O více než miliardu korun z evropských fondů mohou žádat muzea a knihovny

29. 8. 2016 Propamatky.info: Arcidiecézní muzeum v Olomouci sídlí v areálu románského biskupského paláce, který je národní kulturní památkou. Může tedy žádat o podporu z evropských fondů. Arcidiecézní muzeum v Olomouci sídlí v areálu románského biskupského paláce, který je národní kulturní památkou. Může tedy žádat o podporu z evropských fondů. | Foto: Jan Jenista - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ČESKÁ REPUBLIKA | Projekty realizované v Hradci Králové, Pardubicích, Ostravě a Olomouci mohou žádat o finanční podporu z evropských fondů prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Celkem 1,15 miliardy korun je připraveno pro památky, muzea a knihovny na rozvoj jejich činnosti.

Finanční prostředky jsou určeny mimo jiné na zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zlepšení sociálního zázemí, ale i na konzervování, restaurování a digitalizaci sbírek. Žádosti o podporu jsou přístupné od 26. srpna. Vyhlášená výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na seznamech UNESCO a národních kulturních památek k 1. lednu 2014.

Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování a restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení objektů nebo na budování expozic a depozitářů. Podpořena mohou být muzea zřizovaná státem či krajem, jejichž průměrná návštěvnost za roky 2013 až 2015 překročila 30 tisíc návštěvníků.

Krajské knihovny mohou využít podporu na zvýšení ochrany, konzervování, restaurování a digitalizace knihovních fondů, na zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Financovat lze rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo modernizaci a výstavbu nezbytných objektů zázemí.

Žádosti se přestanou přijímat v říjnu 2022, projekty musí být realizovány nejpozději do června 2023. Ministerstvo pro místní rozvoj v oblasti kultury vyhlásilo z Integrovaného regionálního operačního programu už dřív dvě výzvy. Na podporu muzeí zřizovaných státem nebo krajem je připraveno 2,1 miliardy korun, na revitalizaci památek zapsaných na seznamech UNESCO a národních kulturních památek jsou k dispozici tři miliardy korun.

Více informací o dotačním programu naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: ČTK, Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info