PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Moravské zemské muzeum vydalo knihu o barokním portrétu

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Moravské zemské muzeum vydalo knihu o barokním portrétu

20. 10. 2018 Propamatky.info: Přebal knihy Přebal knihy | Foto: Moravské zemské muzeum | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNO | Centrum humanistických studií Moravského zemského muzea připravilo v loňském roce knihu zabývající se vývojem barokního portrétu. Celkem 20 autorů se rozhodlo zaměřit na neobvyklá témata, například na historické kostýmy šlechty.

 Předkládaná publikace se pokouší na vybraných příkladech ukázat především rozličné sociální funkce portrétů, objednavatelské priority a proměny obrazových strategií v rámci elit barokní společnosti. Tomu odpovídá i členění katalogu, které je strukturované podle sociálních skupin a konkrétního zaměření jednotlivých děl v kontextu dobové symbolické komunikace. Vedle oddílů zahrnujících podobizny příslušníků jednotlivých společenských elit autoři vyčlenili i kapitoly soustředěné na portréty specifického poslání a společenské funkce, konkrétně na kostýmní podobizny, sakrální identifikační portréty a konečně na obrazy zemřelých.

„Jsme přesvědčeni, že takové členění podtrhuje různorodost dochovaných barokních portrétů a akcentuje i mnohoznačnost a vrstevnatost pramenného potenciálu. Důraz byl položen na rovnoměrné zastoupení podobizen ze dvou historických zemí Koruny české, Čech a Moravy,” říkají editoři publikace Zuzana Macurová, Lenka Stolárová a Vít Vlnas. Zároveň dodávají: “Jako autoři průkopnické pražské výstavy z roku 1963 také my chápeme připravenou přehlídku jako počátek procesu, během něhož bude třeba se vyrovnat s nově kladenými otázkami po charakteru barokní společnosti ve světle nových zjištění a metodických přístupů.”

Brožovaná kniha téměř čtvercového formátu má celkem 306 stran a je doprovázena rozsáhlým obrazovým materiálem. Mezi autory najdeme kurátory Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, ale i Vídeňské univerzity. Za jejím vznikem stojí Centrum humanistických studií Moravského zemského muzea, které se zabývá problematikou období renesance, reformace a humanismu i otázkou raně novověkých kulturních dějin. Centrum mimo jiné spravuje soubor starých tisků v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou a aktuálně zpracovává kolekci novokřtěnecké keramiky z jižní a východní Moravy.

Autor: Jan Štěpánek

Zdroj: Moravské zemské muzeum

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info