PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Aktuality ze semináře Keramická staviva v historických stavbách

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Aktuality ze semináře Keramická staviva v historických stavbách

4. 5. 2024 Propamatky.info: Debata během semináře Debata během semináře | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) uspořádala svůj letošní první seminář konaný zároveň formou webináře s tématem problematiky keramických staviv v památkách. On-line přenos s chatem pro dotazy sledujících přinesl široký soubor nových poznatků.

Formální úvod akce obstarala předsedkyně společnosti STOP Andrea Nasswettrová a tradiční průvodce seminářem Ondřej Šefců. Ten přednesl kratší prakticky laděný příspěvek s pestrou fotodokumentací, ve kterém shrnul své památkářské zkušenosti spjaté s nejrůznějšími keramickými prvky v historických stavbách. Z konkrétních obnov, při kterých byl použit nový či starší cihelný materiál, zazněla například rekonstrukce pražského Negrelliho viaduktu, realizace předsazené zdi hráze při usedlosti Kajetánka nebo vápenný nátěr části barokního opevnění na Pohořelci. Shrnul mimo jiné také nedávné příkladné využití historických cihel z Žalovské cihelny v Roztokách u Prahy na stavbu ohradní zdi obnovované usedlosti Cibulka. Ondřej Anton s Vojtěchem Bartoněm nastínili možnosti identifikace a znovupoužití pálených zdících prvků při rekonstrukcích památek. Zmíněny byly mimo jiné aspekty pevnosti v tlaku, problematika vzhledu cihel, rozměry cihel a detailní posuzování kvality pro jejich znovupoužití. Vojtěch Bartoň podrobně představil rezonanční metodu. V následné diskuzi s návštěvníky semináře připomněl znalec barokních cihel Jan Maloušek z pražského pracoviště Národního památkového ústavu například význam a charakteristiku zvonivek.

Petr Cikrle uvedl diagnostické metody a upozornil na měnící se vlastnosti cihel v důsledku procesů zmrazování, rozmrazování, zasolení a rozdílné vzorky v nasyceném a vysušeném stavu. Statik Jan Zima detailně pohovořil o tlakových trhlinách a jejich vzniku v důsledku dilatací nejrůznějších konstrukcí nebo o poruchách cihelných kleneb.

Po přestávce zahájil svůj referát Pavel Jakoubek o cihelných dlažbách a více přiblížil nakládání s nálezy fragmentů historických dlažeb nebo rekonstrukci dlažeb v Toskánském paláci, sakristii kostela sv. Haštala nebo Nostickém paláci. Veronika Koberová ukázala proměny malebnosti střešních krajin, základní historické typy krytin a také nedostatky současné pokrývačské praxe. Závěrečný příspěvek připravil Dušan Grmolec, který úvodem poděkoval a ocenil vysokou úroveň přednesených referátů. Postupně představil historii společnosti CIHELNY KADAŇ a také postupy výrobních procesů nebo rozličné spektrum výrobků. Podrobně si o profilu odborného partnera portálu PROPAMÁTKY můžete přečíst v textu ROZHOVOR | S Dušanem Grmolcem o společnosti CIHELNA KADAŇ.

Program:

  • Zahájení, informace o společnosti STOP | Andrea Nasswettrová, předsedkyně výboru společnosti STOP
  • K tématu keramických staviv na památkách | Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Historie pálených zdících prvků, jejich identifikace a znovupoužití při rekonstrukcích památek | Ondřej Anton, Vojtěch Bartoň, Fakulta stavební VUT v Brně
  • Diagnostika historických cihelných staveb | Petr Cikrle, Vojtěch Bartoň, Fakulta stavební VUT v Brně
  • Statické problémy historických cihelných objektů | Jan Zima
  • Cihelná dlažba na historických objektech | Pavel Jakoubek, společnost Studio acht
  • Obnova střech z pálené krytiny v historii a dnes | Veronika Koberová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Tradiční výroba cihel a cihlářských výrobků pro účely rekonstrukcí historických objektů | Dušan Grmolec, Národní památkový ústav, CIHELNA KADAŇ, a. s.


Druhé letošní setkání Společnosti pro technologie ochrany památek (STOP) je plánováno na 6. června a nese název Drobná architektura v krajině. V listopadu je pak v plánu celodenní seminář u příležitosti 30 let Společnosti pro technologie ochrany památek – STOP. 

O možnosti získání sborníku semináře se můžete informovat na stránkách STOP. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info