PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>Souhrn poznatků ze semináře o sepulkrálních památkách

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Souhrn poznatků ze semináře o sepulkrálních památkách

4. 12. 2023 Propamatky.info: Diskuze během semináře Diskuze během semináře | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) uspořádala svůj letošní čtvrtý seminář konaný zároveň formou webináře o památkách spojených s pohřbíváním. On-line přenos s chatem pro dotazy sledujících jako obvykle přinesl pestrý soubor nových informací.

Na úvod akce promluvila předsedkyně společnosti STOP Andrea Nasswettrová. Poté vystoupil Ondřej Šefců a přivítal jako speciálního hosta setkání Martina Červeného, ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy. Svou přednášku Ondřej Šefců pojal jako přehledný nástin zajímavostí a palčivých současných problémů souvisejících s širokou škálou sepulkrální architektury. Zazněla témata památkové ochrany náhrobků, potíže související s častou absencí majitelů historických hrobek a náhrobků, souboj s rozličnou vegetací na pietních místech (břečťan, vzrostlé stromy), problematika identifikace ostatků i exhumace. Mezi zajímavými příklady obnov doplněných fotografiemi byly mimo jiné prezentovány kaplová hrobka v Královicích, kubizující ohradní zeď ďáblického hřbitova, márnice ve Slivenci nebo prostor bývalého hřbitova v Praze Liboci.

Veronika Koberová uvedla komplexně a přehledně laděný referát o dějinách pohřbívání s bohatou fotodokumentací a mnoha zahraničními přesahy. Zmínila také, že semináře STOP zaměřené na funerální architekturu proběhly již dříve, konkrétně pod názvy Židovské hřbitovy v českých zemích v roce 1997 a Funerální architektura v roce 2010. Přední tuzemský specialista na dějiny pohřbívání Jiří Roháček tragicky zesnul letos v červnu a tak byl celý program věnován jeho památce. Jiří Slavík se podrobně soustředil na názvosloví a vývoj sepulkrálních památek nejen v regionu východních Čech. Pozornost dále mimo jiné věnoval vojenským hřbitovům, kopiím slavných prací, dalším zajímavým příkladům náhrobníků (obtížně přístupný náhrobník v kostele v Samšině) nebo pomníkům obětem válek.

Po přestávce zahájil program Pavel Fára, který popsal procesy vlhkosti spodní strany hrobek. Konkrétně byly specifikovány například obnovy Schwarzenberské hrobky na Orlíku, Lobkowiczké hrobky v Hoříně u Mělníka nebo Chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech v Praze. V následných dotazech účastníků Pavel Fára reagoval na otázku Pavly Rovnaníkové týkající se možné přítomnosti dusičnanů u omítek představených obnov hrobek. Glosa Ondřeje Šefců zase připomněla zajímavý a legendami opředený způsob mumifikace těla Marie Elekty od Ježíše (zakladatelky Bosých karmelitek z takzvaného Karmelu sv. Josefa v Praze) v roce 1663. Irena Kučerová detailně zasadila do kontextu mozaiku v sepulkrální architektuře. Zazněly tedy informace o jejím využití, materiálech, možnostech restaurování nebo degradaci exteriérových skleněných mozaik. Závěrečný příspěvek připravila Petra Hoftichová, která účastníky seznámila s po všech stránkách náročnou restaurátorskou obnovou hrobky rodiny Lannů a Schebků na pražských Olšanských hřbitovech.

Program:

  • Zahájení, informace o společnosti STOP | Andrea Nasswettrová, předsedkyně výboru společnosti STOP
  • Poznatky ze specifických poruch náhrobků a hrobových míst | Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Z dějin pohřbívání v českých zemích | Veronika Koberová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Dokumentování sepulkrálních památek | Jiří Slavík, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
  • Vliv vlhkosti na spodní stranu hrobek. Možnosti řešení | Pavel Fára, CUBUS, s. r. o.
  • Mozaiky v sepulkrální architektuře | Irena Kučerová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Rekonstrukce hrobky rodiny Lannů a Schebků na Olšanských hřbitovech | Petra Hoftichová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

V roce 2024 proběhne 30. výročí Společnosti pro technologie ochrany památek (STOP). K této významné příležitosti se plánuje celodenní setkání, o jehož termínu a přesné podobě bude společnost brzy informovat na svých webových stránkách.

O možnosti získání sborníku konference se můžete informovat na stránkách STOP. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info