PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>Seminář naučí plánovat vícezdrojové financování kulturních projektů

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Seminář naučí plánovat vícezdrojové financování kulturních projektů

14. 5. 2017 Propamatky.info: Na podporu obnovy památek se často pořádají varhanní koncerty (na ilustračním snímku jsou svatojakubské varhany v kostele sv. Jakuba v Praze). Na podporu obnovy památek se často pořádají varhanní koncerty (na ilustračním snímku jsou svatojakubské varhany v kostele sv. Jakuba v Praze). | Foto: Anton Fedorenko - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 PRAHA, BRNO | Vzdělávací platforma Culture Matters připravuje dva semináře s názvem Finanční plánování v kultuře aneb Jak na vícezdrojové financování. Setkání se konají 1. června v kavárně Scala v Brně a 15. června v Café Kampus v Praze, vždy od 9.30 do 17 hodin.

V dopolední části seminářů se seznámíte s nastavením finančního plánování kulturních projektů v neziskové sféře. Přednášející Hanka Průchová bude vycházet z premisy, že v neziskové sféře, kulturní projekty nevyjímaje, se obvykle nedá spoléhat pouze na jeden finanční zdroj. Proto se doporučuje kombinovat dotace a granty z veřejné sféry, sponzorské příspěvky a dary firem či individuálních dárců, podporu různých fondů a nadací nebo tržby z vlastní činnosti.

Porozumíte těmto věcem:

 • Jaká specifika a úskalí vnáší do finančního řízení kulturní organizace vícezdrojové financování.
 • Jak připravit finanční plán reflektující projektové i provozní potřeby organizace.
 • Jak tento plán využít pro úspěšné řízení, kontrolu a vyhodnocování finančního řízení organizace.
 • Jaké principy respektovat při tvorbě rozpočtu organizace a projektu.
 • Jak řídit finanční toky neboli cash flow organizace a projektu.

Bonusy k dopolednímu semináři:

 • Získáte pracovní list typických nákladů kulturních projektů, díky kterému už nikdy nezapomenete na žádné náklady.
 • Dostanete šablonu finančního reportu sloužícího k plánování, řízení a kontrole rozpočtu projektu.

V odpoledním workshopu pro max. 10 osob dostanou účastníci prostor ukázat a vyzkoušet si, jak zmíněné principy prakticky uplatnit při přípravě rozpočtu vlastního projektu. Zopakujete si, jak vypadá plánovací proces přípravy kulturního projektu, zpracujete si Work Breakdown Structure vlastního zvoleného projektu a tuto použijete pro přípravu finančního plánu své akce. Na závěr pak finanční data využijete v šabloně rozpočtu, která vám pomůže nejen naplánovat náklady a výnosy vašeho projektu na základě konkrétních kalkulací, ale rovněž kontrolovat čerpání finančních zdrojů s ohledem na uznatelnost jednotlivých typů nákladů. Je třeba mít vlastní počítač.

Na workshopu se dozvíte:

 • Seznámíte se s technikou Work Breakdown Structure (WBS) a dozvíte se, jak ji využít při přípravě finančního plánu kulturního projektu.
 • Seznámíte se s příkladem využití WBS při přípravě rozpočtu.
 • Zpracujete si WBS vámi vybraného projektu a navazující finanční rozvahu.
 • Rozpracujete si tabulku rozpočtu sloužící pro plánování a řízení finanční stránky vašeho projektu.

Bonusy k workshopu:

 • Dostanete vlastní pracovní sešit. Díky němu si nebudete muset dělat detailní zápisy. Méně psaní = více pozornosti.
 • Každý účastník workshopu získá tabulku rozpočtu pro svůj vlastní projekt, který si během workshopu sám vyplní.
 • Oběd a občerstvení

Více informací a registraci na seminář nalezete na stránkách společnosti CULTURE MATTERS. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Culture Matters s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info