PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>Program na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Program na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

11. 2. 2016 Propamatky.info: Program podpoří také obnovu drobných sakrálních památek (ilustrační foto). Program podpoří také obnovu drobných sakrálních památek (ilustrační foto). | Foto: Lenka Tylšarová – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ČESKÁ REPUBLIKA | Ministerstvo zemědělství vyhlásilo na rok 2016 nový dotační program s názvem 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Žádosti lze předkládat na příslušných pracovištích Státního zemědělského intervenčního fondu do 15. března.

Dotační program je členěn na čtyři podprogramy. První z nich je určen na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Podporuje obnovu objektů, které nejsou kulturními památkami, ale mají kulturněhistorické hodnoty a nacházejí se v extravilánu či intravilánu obcí do pěti tisíc obyvatel. Jedná se například o kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a další objekty. Součástí projektu může být i úprava zeleně v bezprostředním okolí památky.

Druhý podprogram se věnuje financování údržby a obnovy významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru. Soustředí se na hospodářské budovy, například obecní sýpky, špýchary, sušárny, stáje, stodoly a další zemědělské stavby. Předkládaný projekt nesmí měnit jejich původní účel. I v tomto podprogramu může být součástí návrhu úprava zeleně do tří metrů v okruhu objektu.

Údržbu a obnovu historických zemědělských strojů a zařízení podporuje třetí podprogram. Poslední čtvrtý finančně přispívá na vytvoření nebo obnovu míst pasivního odpočinku, jež neslouží osobnímu užívání ani nejsou předmětem podnikání.

Podrobnější informace o programu naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info