PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>Přestupky na úseku archeologie. Pokuty za jejich nesplnění se mohou týkat i vás

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Přestupky na úseku archeologie. Pokuty za jejich nesplnění se mohou týkat i vás

23. 3. 2024 Propamatky.info: Záběr z archeologického průzkumu na Žatecku (ilustrační foto) Záběr z archeologického průzkumu na Žatecku (ilustrační foto) | Foto: EASYMAP, a. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Archeologie je věda, která pomocí hmotných nálezů zkoumá svět člověka v minulosti. Každý vědní obor však potřebuje určitou regulaci, aby nedocházelo k jejímu obcházení nebo zneužívání. Pojďme nahlédnout na delikty, kterých se na tomto poli můžeme dopustit.

V první řadě je třeba si objasnit, kdo je to vlastně archeolog. Jde o člověka, který je oprávněn k provádění archeologických výzkumů. Archeologové jsou zpravidla zaměstnáváni muzei, spolky, vysokými školami nebo společnostmi, které mají na tuto činnost povolení. Musí přitom splňovat určité personální a materiální předpoklady. Ministerstvo kultury jim navíc stanoví závazné podmínky pro výkon této činnosti.

Aby se archeolog mohl pustit do práce, musí být ještě uzavřena dohoda o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd ČR. Následně se zahájení výzkumu ohlásí Archeologickému ústavu v Praze nebo Brně a po jeho skončení se předává zpráva o výsledcích. Pokud výzkum zasahuje do práv vlastníka nemovitosti, potřebuje k výkonu ještě dohodu s ním nebo správní rozhodnutí, že vlastník musí provedení výzkumu strpět.

Budete-li provádět takový výzkum a nejste oprávněnou organizací, dopustíte se přestupku, za který vám příslušný krajský úřad může udělit pokutu až do výše čtyři miliony korun. A pozor, to se týká i běžných lidí, kteří si volné chvíle zpestřují hrami na lovce pokladů, tzv. detektorářů. Cíleně vyhledávat pozůstatky lidské činnosti se u nás totiž nesmí a nezřídka za to padají pokuty. Řešením přitom může být legální navázání spolupráce s regionálním muzeem. Vlk se tak nažere a koza zůstane celá.

Na tomto poli však má povinnosti i řada dalších osob. Stavebník, který chce provádět stavební činnost, musí svůj záměr ohlásit archeologickému ústavu vždy, pokud má probíhat na území s archeologickými nálezy. Následně musí strpět provedení výzkumu a za určitých okolností ho dokonce i zaplatit. Dále, dojde-li k náhodnému nálezu, musí ho každý, kdo ho učiní, do druhého dne oznámit archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu. Stavebník vše musí navíc ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.

Za nesplnění těchto oznamovacích povinností se ukládají krajským úřadem pokuty opět do výše čtyři miliony korun. Při neohlášení nálezu se osoba navíc dopustí i přestupku podle stavebního zákona, a pokud bude výše nálezu přesahovat 10 tisíc korun, bude se jednat dokonce o trestný čin zatajení věci.

Je patrné, že povinností i na tomto úseku je mnoho. Řiďme se tak zákonnými pravidly a nedostávejme zbytečné pokuty.

Zpráva vznikla na základě spolupráce redakce PROPAMÁTKY s externími redaktory – odborníky napříč obory souvisejícími s péčí o památky.

Autor: Lukáš Janeček, Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.smluvino.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info