PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>Nový sborník STOP: Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků historických staveb

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Nový sborník STOP: Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků historických staveb

9. 1. 2021 Propamatky.info: Přebal nového sborníku Přebal nového sborníku | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek – STOP – vydala po svém prvním loňském listopadovém on-line webináři zaměřeném na problematiku a kontext povrchových úprav dřeva u historických objektů tištěný sborník zahrnující šest příspěvků.

Společnost STOP pořádá od svého založení v roce 1994 setkání, vydává sborníky, odborné monografie, ročenky nebo zpravodaje s hlavním cílem zprostředkovat pravidelný kontakt pracovníků památkové péče, technologů konzervace památek, projektantů a ostatních odborníků, kteří opravu historických objektů provádějí. Konkrétní témata reflektují zpravidla aktuální a nejpalčivější problémy v oblasti ochrany kulturního dědictví včetně široké tematiky povrchové úpravy dřeva.

Zachycené referáty ve sborníku jsou zaměřené na povrchové úpravy dřevěného materiálu v kontextu dřívějších požadavků, na aplikace rozličných ochranných prostředků z pohledu současných možností a také budoucího vývoje. Látky, které se používají na povrchové úpravy dřeva, dotvářejí samotný estetický dojem nebo mají také ochranný charakter – proti ohni nebo abiotické či biotické degradaci. U historických staveb je navíc kladen důraz na zachování památkové hodnoty bez její zjevné změny. Příspěvky zachycují široké spektrum možností a použití ochranných látek s uvedením konkrétních realizací. Texty jsou doplněny potřebnou obrazovou přílohou.

Obsah sborníku:

  • Několik slov úvodem | Andrea Nasswettrová, členka společnosti STOP
  • Povrch dřevěných výplní v 19. a 20. století a chyby při obnově jejich barevnosti | Ladislav Špaček, emeritní pracovník Národního památkového ústavu
  • Praktické zkušenosti se současnými povrchovými úpravami dřevěných prvků z pozice akreditované zkušebny | Anna Součková, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha
  • Intumescentní protipožární nátěry na dřevo | Lenka Kozinová, STACHEMA CZ s.r.o.
  • Impregnace dřeva proti škůdcům – od prevence k sanaci | Jaroslav Strnadel, BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o.
  • Dřevo a jeho schopnost propouštět kapaliny | Andrea Nasswettrová, Thermo Sanace s.r.o.
  • Retardéry hoření a jejich vliv na povrch historického dřeva | Irena Kučerová, VŠCHT v Praze

Je zřejmé, že tematika je natolik rozsáhlá, že ji nelze komplexně postihnout v jediném sborníku. Povrchovým úpravám byly věnovány některé minulé semináře STOP, zaměřené na historické úpravy dřevěných prvků, retardační nátěry nebo prostředky proti plísním. Důležitému tématu se pořadatelská Společnost věnuje dlouhodobě a v určitých cyklech se k němu vrací a nadále bude vracet.

Zájemci si nový sborník mohou objednat na stránkách STOP nebo v KNIHKUPECTVÍ JUDITINA VĚŽ v Mostecké ulici v Praze. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info