PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>Nadační fond obětem holocaustu vyhlásil program Obnova na rok 2016

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Nadační fond obětem holocaustu vyhlásil program Obnova na rok 2016

24. 8. 2015 Propamatky.info: Velká synagoga v Plzni – detail. Plzeňská židovská obec za pomoci nadačního příspěvku z programu Obnova rekonstruovala historické desky Chevra Kadiša ve Velké synagoze. Velká synagoga v Plzni – detail. Plzeňská židovská obec za pomoci nadačního příspěvku z programu Obnova rekonstruovala historické desky Chevra Kadiša ve Velké synagoze. | Foto: Noebu - Wikimedia Commons | Licence: CC BY-SA 2.5 ČESKÁ REPUBLIKA | V druhé polovině srpna vyhlásil Nadační fond obětem holocaustu výběrové řízení na podporu projektů v programu Obnova. Žádosti o grant je možné podávat do 25. září. Program je určen na obnovu židovských památek.

Nadační fond obětem holocaustu každoročně vyhlašuje několik programů, Obnova se soustředí na rekonstrukci, obnovu a údržbu movitých a nemovitých židovských památek. Především se jedná o hřbitovy, synagogy a další historicky cenné budovy. Židovskými památkami se rozumí objekty nebo jejich soubory, které dokládají náboženské způsoby, historický vývoj, tvůrčí schopnosti a život židovské komunity.

Program podporuje činnosti, jež vedou k uvedení památky do stavu, který odpovídá její originální podobě v době vzniku, případně zachycuje maximum nejcennějších architektonických a uměleckořemeslných prvků. Schválené projekty by měly akceptovat možnosti nového využití památky a do obnovy by měla být aktivně zapojena veřejnost.

V roce 2014 získalo 17 projektů nadační podporu v celkové výši 7,3 milionu korun, především se jednalo o obnovu židovských hřbitovů. Bližší informace o aktuálně vyhlášeném programu Obnova naleznete ve FINANCOVÁNÍ, seminář pro žadatele se koná 10. září.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Nadační fond obětem holocaustu

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info