PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>Nadace Občanského fóra vyhlásila grantové programy na obnovu památek

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Nadace Občanského fóra vyhlásila grantové programy na obnovu památek

16. 5. 2016 Propamatky.info: Diakonie České církve evangelické – středisko v Myslibořicích získala od Nadace Občanského fóra 60 tisíc korun na obnovu oken z programu Památky a zdraví. Diakonie České církve evangelické – středisko v Myslibořicích získala od Nadace Občanského fóra 60 tisíc korun na obnovu oken z programu Památky a zdraví. | Foto: Nostrifikator - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ČESKÁ REPUBLIKA | Do 30. června je možné podávat žádosti do dvou grantových programů, které v dubnu vyhlásila Nadace Občanského fóra. Žadatelé se mohou ucházet o finanční prostředky v programech Opomíjené památky a Památky a zdraví.

Opomíjené památky 
Program je určen především pro občanské iniciativy, které se snaží zachránit opomíjené památky. O grant si mohou zažádat fyzické a právnické osoby za předpokladu, že prokážou iniciativu při péči o památku. Samotná realizace projektu musí spadat do období: říjen 2016 – listopad 2017 včetně. O grant nelze žádat opětovně na projekty podpořené v minulých letech. Výše poskytnutého grantu je maximálně 60 tisíc korun.

Došlé žádosti bude posuzovat správní rada podle těchto kritérií:

 • míra občanské iniciativy při péči o památku
 • historická hodnota památky
 • naléhavost oprav
 • zajištění následné péče o památku a její možné využití
 • kvalita a odbornost připraveného projektu

Památky a zdraví 
V tomto programu mohou žádat o grant spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a církevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, které provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Přihlášený projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká. Účastníky grantového programu nemohou být právnické osoby založené za účelem podnikání. Přihlášené projekty musí být realizovány v období: říjen 2016 – listopad 2017 včetně, a to pouze v objektech, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek a s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen. 

Došlé žádosti bude posuzovat odborná porota podle těchto kritérií:

 • kvalita a odbornost připraveného projektu
 • naléhavost sociální a zdravotnické služby
 • harmonie záměru s prostředím
 • přiměřenost nákladů, partnerství ve financování
 • perspektiva realizace a pokračování projektu
 • zhodnocení památky

Více informací o podmínkách výše uvedených programů naleznete ve Financování ZDE a ZDE.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Nadace Občanského fóra

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info