PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>Ministerstvo kultury podpoří nestátní muzea a galerie dotací na provoz

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Ministerstvo kultury podpoří nestátní muzea a galerie dotací na provoz

14. 6. 2021 Propamatky.info: Mezi nestátní organizace patří i Dobrovická muzea (ilustrační foto). Mezi nestátní organizace patří i Dobrovická muzea (ilustrační foto). | Foto: Dobrovická muzea, o. p. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Do 30. června mohou nestátní muzea a galerie žádat o mimořádnou dotaci na provoz v rámci Programu udržitelnosti pro muzea II. Jde o kompenzaci ztrát za měsíce v roce 2020, kdy byl provoz těchto subjektů znemožněn nebo limitován proticovidovými opatřeními vlády.

V této mimořádné dotační výzvě je připraveno 100 milionů korun, přičemž podpora může příjemci pokrýt až 80 procent uznatelných provozních nákladů za rok 2020. O dotaci mohou žádat nestátní subjekty, které provozují muzea či galerie, které mají hlavní činnost v oblasti kultury a spravují sbírku zapsanou v Centrální evidenci sbírek nebo zajišťují celoroční či sezonní provoz za účelem prezentace sbírek a mobiliárních fondů v rámci poskytování veřejných kulturních služeb. Žadatelé mohou být nejen podnikatelé, ale i neziskové organizace včetně příspěvkových organizací obcí či krajů.

Předložené žádosti budou zařazeny do výběrového dotačního řízení a odborná komise Ministerstva kultury je následně posoudí a ohodnotí. Podpora bude příjemci poskytnuta ex post na provozní náklady související s vykonávanou kontinuální činností při správě nestátních muzeí a galerií v roce 2020. Jako podklad k identifikaci propadu obratu, podle kterého komise žádost posoudí, poslouží rozdíl prodaných vstupenek v roce 2019 a 2020. V žádosti tak bude třeba uvést celkové počty prodaných vstupenek a výnosy za vstupné v letech 2019 a 2020. Za rozhodující bude považováno období od 12. března do 31. prosince 2020, kdy vznikly ztráty z prodeje vstupenek v důsledku vládních proticovidových opatření. Žadatel pak musí prokázat minimální roční návštěvnost ve výši 500 návštěvníků v roce 2019 nebo v některém z předchozích tří roků provozování dané činnosti.

S výsledky výběrového dotačního řízení budou žadatelé seznámeni zveřejněním na internetových stránkách Ministerstva kultury. Konkrétní podmínky a kritéria pro žadatele o finanční příspěvek najdete v textu samotné výzvy ZDEMetodickou podporu žadatelů stran obsahových parametrů a oprávněnosti žádosti bude poskytovat Ministerstvo kultury na e-mailové adrese: vyzva.covid2@mkcr.cz.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Ministerstvo kultury

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info