PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2019 ve Financování

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2019 ve Financování

13. 1. 2020 Propamatky.info: Na portálu PROPAMÁTKY o možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dáša. Na portálu PROPAMÁTKY o možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dáša. | Foto: Tom Droppa | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | V loňském roce jsme naše čtenáře pravidelně informovali o dotačních programech a veřejných sbírkách, které souvisí s péčí o památky a kulturní krajinu. Tématu jsme se věnovali také ve zpravodajství, čtvrtletnících, bulletinu a novém sborníku.

V roce 2019 jste na portálu PROPAMÁTKY mohli nalézt informace o 159 dotačních výzvách. Každoročně zveřejňujeme programy ministerstev, krajů, měst a v neposlední řadě také nadačních fondů a nadací, které finanční podporu velmi často spojují s aktivním zapojením místních obyvatel do projektů. Na přelomu roku jsme publikovali dlouho očekávanou výzvu tzv. norských fondů zaměřenou na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví. Program vyhlašuje Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research. Od 15. ledna bude zahájen příjem žádostí, který potrvá do konce března.

Další možností, jak získat potřebné finance na obnovu památek, jsou veřejné sbírky. V roce 2019 jsme jich evidovali 266. Sbírkám a hledání dalších zdrojů se dlouhodobě věnujeme v rámci akce MÁME VYBRÁNO. V loňském roce se konference zaměřila na podnikání v památkách, jeho podporu ze strany státu, ekonomické dopady a příběhy úspěšných projektů.

Účastníci se opět mohli inspirovat příklady 250 veřejných sbírek, které se účastnily soutěže. První místo v kategorii Cena veřejnosti obsadila veřejná sbírka pořádaná nadačním fondem Přátelé dobřanských varhan, která si zároveň odnesla Cenu redakce PROPAMÁTKY. Finančně nejúspěšnější se v loňském roce stala sbírka na návrat zvonů do farního kostela Všech svatých v Rokytnici v Orlických horách. Dárci do ní přispěli 817 tisíci korunami. Byla ukončena předčasně, protože se potřebnou částku podařilo shromáždit již za pět měsíců. Čestné uznání získali manželé Prouzovi za postupnou obnovu pivovaru Lobeč a zajištění finančních zdrojů souvisejících s oživením tohoto historického objektu.

Na podzim jsme vydali bulletin MÁME VYBRÁNO, kde jsme čtenářům přiblížili sociální podnikání v klášteře Žireč, příběh lobečského pivovaru a možnosti vícezdrojového financování. Jeho důležitou součástí jsou aktuální informace z krajů, tentokrát doplněné o doporučení vlastníků staveb oceněných v soutěži Památka roku, kterou organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V roce 2020 se konference a vyhlášení soutěže uskuteční 26. května tradičně v dominikánském klášteře v Praze. Připravujeme pro vás zajímavé odborné přednášky a panelové diskuze, hlavním tématem budou letos drobné památky.

Více informací o dotačních programech a veřejných sbírkách naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info