PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2016 ve Financování

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2016 ve Financování

25. 1. 2017 Propamatky.info: O možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dáša. O možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dáša. | Foto: Daniel Čížek | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Již šestým rokem přinášíme našim čtenářům informace o aktuálních dotačních programech a veřejných sbírkách souvisejících s péčí o kulturní dědictví. Pomáháme také sdílet zkušenosti s dalšími možnostmi financování obnovy památek.

V roce 2016 jsme na portálu PROPAMÁTKY prezentovali 141 dotačních výzev. Nejvíce jich vyhlásily kraje a města, značný objem finančních prostředků rozdělovala také jednotlivá ministerstva. Záchranu a obnovu památek podporuje největším počtem programů Ministerstvo kultury. Zapojily se i další instituce, v loňském roce například Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj či Ministerstvo dopravy. Na finančně náročnější projekty mohli zájemci žádat o prostředky z programů přeshraniční spolupráce.

Dalšími grantovými zdroji, na něž pravidelně upozorňujeme, jsou nadační programy, které obnovu památek spojují hlavně s aktivním zapojením místních obyvatel do projektů. Tím zajišťují i následnou údržbu objektu a soustavnou péči o něj. Lidé tak mohou rozhodovat o místech, kde žijí, a zároveň za ně převzít odpovědnost. Při obnově historického objektu je většinou nutné řešit také úpravu jeho okolí, proto se v posledních letech na portálu zaměřujeme i na programy podporující revitalizaci veřejného prostoru a kulturní krajiny a prezentujeme dotace určené například na obnovu původních alejí, záchranu významných stromů či údržbu parků.

Další možností, jak získat potřebné finance na opravy památek, jsou veřejné sbírky. V roce 2016 jsme evidovali 186 sbírek vyhlášených na záchranu různých objektů, převažovaly tradičně sakrální památky, drobná architektura a varhany. Tématu se pravidelně věnujeme v projektu MÁME VYBRÁNO. V loňském roce jsme se v programu konference zaměřili na dotační programy několika ministerstev, crowdfundingové kampaně a benefiční akce a představili příklady úspěšných sbírek. V letošním roce se konference o financování obnovy památek a vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek uskuteční 30. května v dominikánském klášteře v Praze. Připravujeme pro vás zajímavé odborné přednášky a tematické panelové diskuze.

Více informací o dotačních programech a veřejných sbírkách naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info