PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2015 ve Financování

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2015 ve Financování

1. 3. 2016 Propamatky.info: O možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dáša. O možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dáša. | Foto: Tom Droppa | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | V roce 2015 jsme ve Financování na portálu PROPAMÁTKY pravidelně informovali o aktuálních dotacích a veřejných sbírkách souvisejících s péčí o kulturní dědictví. Na další možnosti financování obnovy památek jsme upozorňovali také ve zpravodajství.

V minulém roce jsme na portálu zveřejnili informace o 129 programech. Největší počet jich vyhlásily kraje a města, celkem jsme prezentovali 73 výzev. Tyto dotace zohledňovaly konkrétní místní podmínky. Obvykle byly vymezeny územně, tematicky a podle druhu památky.

Velký objem prostředků na obnovu kulturního dědictví rozdělovala ministerstva. Přirozeně nejaktivnější je v tomto ohledu Ministerstvo kultury, ale památkám se věnuje například také Ministerstvo obrany, které poskytuje dotace na udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu, Ministerstvo dopravy podporuje obnovu historických železničních kolejových vozidel, Ministerstvo pro místní rozvoj se soustředí na památky venkova a další témata.

Na finančně náročnější projekty mohli zájemci žádat o prostředky z operačních programů. Na podzim loňského roku byl vyhlášen Integrovaný regionální operační program se zaměřením na revitalizaci vybraných památek, žádost o dotaci lze předložit až do 31. března 2016. IROP vychází ze zkušeností předchozích let v rámci Integrovaného operačního programu a regionálních operačních programů.

Památkám se v grantových programech věnovaly i nadace a nadační fondy. Většina z nich si vytkla za cíl podporu občanské společnosti a podmiňovala finanční pomoc aktivním zapojením místních obyvatel do projektu. Lidé tak mohli rozhodovat o místě, kde žijí, a také za něj převzít odpovědnost.

Větší množství prezentovaných programů se soustředilo na péči o kulturní krajinu, městskou zeleň a veřejný prostor. Dotace byly určeny například na obnovu původních alejí, záchranu významných stromů či údržbu parků. Při obnově historického objektu je většinou nutné řešit i úpravu jeho okolí, proto se v posledních letech na portálu zaměřujeme i na tyto programy.

Významné finanční prostředky lze na obnovu památek získat také z veřejných sbírek. V roce 2015 jsme evidovali 176 aktuálně platných sbírek vyhlášených na záchranu různých objektů, mezi nimiž převažovaly sakrální památky a drobná architektura. Veřejné sbírky na obnovu kulturního dědictví jsme v loňském roce podpořili projektem MÁME VYBRÁNO. Pátý ročník konference o financování obnovy památek a vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek se uskuteční 31. května 2016 v dominikánském klášteře v Praze.

Více informací o dotačních programech a veřejných sbírkách naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info