PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>GRANTOVÁ VÝZVA | Inovativní využití kulturního dědictví

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

GRANTOVÁ VÝZVA | Inovativní využití kulturního dědictví

29. 6. 2021 Propamatky.info: Logo grantové výzvy Logo grantové výzvy | Foto: Ministerstvo kultury | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Na přelomu června a července 2021 bude vyhlášena výzva na Inovativní využití kulturního dědictví, která se prostřednictvím grantů zaměří na oživení a inovativní využití památek, které jsou v odpovídajícím technickém stavu. Celkem bude alokováno 81,4 milionu korun.

Finanční prostředky budou určeny na trvalé, opakované nebo jednorázové nekomerční aktivity zaměřené na využívání kulturního dědictví. To mohou být například muzejní expozice, výstavy, koncerty, festivaly, přednášky, besedy, projekce, semináře nebo kurzy. Vedle toho se může jednat o zájmové kroužky a aktivity pro děti a dospělé včetně sportu, soutěžní akce pro děti, půjčování knih (u veřejných knihoven), výzkumné činnosti vázané na předmět podpory (zjištění nových informací) a také digitalizace. Finanční příspěvek mohou získat také aktivity propojující podnikatelskou sféru, místní samosprávu, neziskový sektor a vlastníky a správce v místě kulturního dědictví.

Žádat bude možné také na menší stavební a restaurátorské práce nutné pro inovativní využití předmětů podpory, maximálně však do výše 15 % z celkových způsobilých výdajů. Lze připravit i vzdělávací projekty v oblasti kulturního podnikání, studijní pobyty a výměnu zkušeností s využíváním kulturního dědictví (vše jako doplňkové aktivity). A v neposlední řadě se o příspěvek mohou ucházet aktivity zaměřené na propagaci kulturního dědictví (doplňková aktivita).

Podpořeny budou:

  • nemovité kulturní památky, které jsou samostatně evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (stavební objekty a jejich soubory včetně krajinářských a zahradních kompozic jako součást kulturní krajiny)
  • sbírkové předměty a sbírky muzejní povahy evidované v Centrální evidenci sbírek
  • movité kulturní památky, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky
  • písemné kulturní dědictví (historický fond evidovaný v Centrální evidenci sbírek a v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, unikátní novodobé fondy knihoven evidovaných Ministerstvem kultury

Celkem je do této výzvy alokováno 81,4 milionu korun, přičemž je možné žádat až do 90 % uznatelných nákladů. Výše grantu může být od 1 325 000 až po 6 625 000 korun.

Vítány budou především projekty ve spolupráci s partnery Islandu, Norska a Lichtenštejnska, kteří podpoří výměnu zkušeností a know how ve využití kulturního dědictví, utváření a rozvoji místních komunit.

Všechny projekty musí být ukončeny do 30. dubna 2024. Podrobnější informace naleznete v příloze.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Ministerstvo kultury

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info