PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Památky a finance>>Dotace na restaurování movitých kulturních památek

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Dotace na restaurování movitých kulturních památek

10. 6. 2021 Propamatky.info: Interiér kostela sv. Zikmunda ve Znojmě-Popicích během restaurování hlavního oltáře. Interiér kostela sv. Zikmunda ve Znojmě-Popicích během restaurování hlavního oltáře. | Foto: Dominik Matus – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 4.0 ČESKO | Ministerstvo kultury přijímá žádosti v Programu restaurování movitých kulturních památek pro rok 2022. Dotace je určena pro fyzické nebo právnické osoby, které tento druh památek vlastní. O finanční příspěvek je možné žádat do 30. června 2021.

Ministerstvo kultury v tomto programu pravidelně podporuje obnovu movitých kulturních památek, zejména významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací umístěných v budovách přístupných veřejnosti. Žadatelé musí zaručit prezentování restaurované památky minimálně po dobu pěti let. Jedná se především o sochařská díla, obrazy, oltáře, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou součástí sakrálních objektů. Dále pomáhá financovat obnovu souborů sochařských a malířských uměleckých děl a předmětů výtvarného a užitého umění.

V roce 2020 bylo z programu podpořeno 140 projektů v celkové výši 32,8 milionu korun. Nejčastějšími žadateli byly církevní organizace. Podle typu památky byly početně nejzastoupenější obnovy oltářů, obrazů a soch. Například se jednalo o hlavní oltář v kostele sv. Zikmunda ve Znojmě, sochařskou výzdobu zábradlí ve zlínském kostele Narození Panny Marie, soubor kredenčních skříní v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách nebo velký mechanický betlém, který je ve vlastnictví Městského muzea a galerie ve Svitavách.

Žádosti včetně povinných příloh jsou přijímány prostřednictvím místně příslušných územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu, určující je umístění movité kulturní památky. Bližší informace o programu naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Ministerstvo kultury

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info