PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>ZPRÁVY Z KATALOGU SLUŽEB | Ostroměřský pískovec a jeho tradice

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

ZPRÁVY Z KATALOGU SLUŽEB | Ostroměřský pískovec a jeho tradice

4. 4. 2017 Propamatky.info: Kamenné bloky se v lomu v Podhorním Újezdě dobývají odvrtáváním řady svislých vývrtů a oddělováním pomocí výbušniny bez tříštivého účinku. Kamenné bloky se v lomu v Podhorním Újezdě dobývají odvrtáváním řady svislých vývrtů a oddělováním pomocí výbušniny bez tříštivého účinku. | Foto: Kámen Ostroměř s.r.o. | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Spolu s hlínou a dřevem patří kámen k nejstarším univerzálním stavebním materiálům. Pískovec těžený v kamenolomu v Podhorním Újezdě a zpracovaný v blízkém specializovaném podniku Kámen Ostroměř má léty prověřenou tradici.

Jemnozrnný pískovec korycanských vrstev vzniklý při mořské sedimentaci na konci druhohor je součástí České křídové tabule. V dané lokalitě Hořického chlumu se kámen těží už od doby napoleonských válek a charakteristický je světle okrovým základem probarveným specifickou subtilní železitou kresbou. Z této tradice byla v roce 1883 založena škola pro profesní výchovu sochařů a kameníků. Kromě zdění kleneb a zdí, dlažeb nebo obkladů slouží také jako z hlediska autenticity nenahraditelný materiál pro nejrůznější architektonické články a díky vyššímu podílu kaolinitu umožňuje i mimořádné sochařské využití nebo uplatnění v zahradní architektuře. Mineralogická analýza tohoto druhu pískovce prokazuje méně než 75% podíl křemene a až 10% podíl živců umožňujících i ty nejnáročnější sochařské práce v detailu, běžně v kameni ruční výrobou nedosahovaném.

Kamenné bloky se v lomu v Podhorním Újezdě dobývají odvrtáváním řady svislých vývrtů a oddělováním pomocí výbušniny bez tříštivého účinku. Vedlejším produktem těžební činnosti je lomový štípaný, záhozový nebo netříděný kámen. Odpad je využíván při stavbách a opravách komunikací nebo na zásyp turistických stezek. Ostroměřský závod se nezaměřuje na klasickou sériovou produkci, upřednostňuje spíše individuální požadavky zákazníků a spolupracujících firem. Většinou se konkrétně jedná o dodávku menších stavebních prvků, které během restaurátorských prací na památkových objektech vyžadují výměnu, tedy masivní pilíře, portály, žebra, schodiště, balustrády a jiné. Specializovaný závod v Ostroměři spolupracuje na realizaci nových pomníků a památníků nebo jejich opravách.

Hodnota kamene představuje historický, autentický dokument, součást architektonického celku a v neposlední řadě jde také o jeho důležité estetické hledisko ušlechtilého a pevného materiálu, který je schopen přirozeně stárnout. V mnoha případech bylo v minulosti použití pískovce v konstrukcích staveb na první pohled téměř neodhalitelné, zejména v 19. století i dříve, kdy bývaly méně dokonale opracované vybrané kamenné prvky překrývány nátěrem spolu s fasádou nebo celkově omítnuty. Pro své typické vizuální znaky a vlastnosti je hořický pískovec součástí významných kulturních památek jako katedrála sv. Víta na Pražském hradě nebo chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Karlův most, Národní muzeum a mnoho dalších. Mimo Českou republiku lze zmínit jeho použití například na historických stavbách v Drážďanech.

Článek vznikl v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti KÁMEN OSTROMĚŘ, aktuality sledujte rovněž na FACEBOOKU. O službách a výrobcích společnosti se dočtete také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Kámen Ostroměř s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info