PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>ZPRÁVY Z KATALOGU SLUŽEB | Na fasády Národního muzea byla použita omítkovina společnosti MC - Bauchemie

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

ZPRÁVY Z KATALOGU SLUŽEB | Na fasády Národního muzea byla použita omítkovina společnosti MC - Bauchemie

7. 3. 2017 Propamatky.info: Na fasády Národního muzea byla použita trasvápenná omítkovina společnosti MC - Bauchemie. Na fasády Národního muzea byla použita trasvápenná omítkovina společnosti MC - Bauchemie. | Foto: MC - Bauchemie | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Při údržbě historických budov se projevuje obvykle snaha přiblížit se co nejvíce historicky cenným maltám jak u omítkovin, tak rovněž u směsí na spárování či restaurování. V tomto článku představujeme omítkovinu společnosti MC - Bauchemie použitou na fasádách Národního muzea.

Práce na rekonstrukci fasád Národního muzea se provádějí od roku 2014. Po odstranění poškozených partií omítky bylo použito několik malt na různé bázi s velice různorodou barevností. Celkem bylo vyzkoušeno na 35 vzorků. Na konci této široké vzorkovací palety se nacházela i receptura Oxal SM TK s přírodně trasvápennou barevností okrově pískové od společnosti MC - Bauchemie, která byla vybrána jako nejvíce vyhovující.

Ostatní trasvápenné malty nebyly doporučeny. Zejména proto, že trasvápenná malta s šedou barevností obsahuje hydraulické příměsi na cementové bázi. Dalším kritériem bylo velké zrno kameniva ve směsi a tam opět došlo k redukci dodavatelů, protože trasvápenná malta se zrnem 1 až 2 mm obsahuje jisté procento disperzní složky. Tou bývá většinou akrylát, který má pomáhat při aplikaci a také proti smrštění maltové směsi. Na památkových objektech není ale žádoucí, neboť v historických maltách tato disperzní složka nikdy nebyla obsažena.

Receptura Oxal SM TK byla upravena ještě speciálně pro Národní muzeum do receptury Oxal SM TK R3. Směs je specifická obsahem velkého kameniva v rozměrech 8 až 10 mm a je možné ji kamenivem či pískem nastavit až o 30 procent. To jí dává možnost barevně se přizpůsobit stávajícím omítkovinám. Také její napojování je takřka nepatrné v celkové ploše fasády. Další výhodou je možnost aplikovat větší vrstvy v jednom kroku, cca 60 až 80 mm.

U rekonstrukce fasád Národního muzea byly však problémy rovněž s trhlinami ve starém zdivu. Historickou budovu bylo nutné sanovat. Trhliny ve staticky závažných oblastech byly silově uzavřeny prostřednictvím helikální ocelové výztuže v kombinaci s kotevní maltou Oxal AVG.

Receptura Oxal SM TK si získala důvěru při vzorkování svou možností přizpůsobit se historickým omítkovým směsím – zejména díky struktuře a přírodně pískové barevnosti. Přitom se realizační společnost mohla spolehnout na obsáhlé poradenství specialisty na sanace historických budov Lukáše Pečenky ze společnosti MC - Bauchemie.

Článek vznikl v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu. O službách a výrobcích společnosti se dočtete v KATALOGU SLUŽEB. Reference naleznete také na stránkách MC - BAUCHEMIE.

Autor: Lukáš Pečenka, Zbyněk Konvička

Zdroj: MC - Bauchemie s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info