PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Výzva časopisu Zprávy památkové péče se obrací na odborníky

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Výzva časopisu Zprávy památkové péče se obrací na odborníky

10. 11. 2020 Propamatky.info: Zprávy památkové péče, ročník 79, 2019, č. 2 Zprávy památkové péče, ročník 79, 2019, č. 2 | Foto: Archiv časopisu Zprávy památkové péče | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Chtěli byste publikovat své odborné texty z oblasti památkové péče a souvisejících vědních a oborových disciplín? Redakce recenzovaného odborného časopisu Zprávy památkové péče tuto možnost opět nabízí ve své průběžné výzvě. Je určena i pro studenty.

Multioborový časopis založený v roce 1937 publikuje jak recenzované studie, tak drobnější nerecenzované zprávy a další informace z oboru. Důraz klade na metodologický a teoretický přesah představovaného tématu, a to i u regionálně nebo materiálově zaměřených studií.
Nabídka spolupráce platí pro odbornou komunitu pracovníků památkové péče, historiky, historiky umění, archeology, restaurátory a další kulturně historicky zaměřené obory. Stejně tak se redakce obrací i na studenty a zájemce z jiných vědních oborů s přesahem do oblasti památkové péče a ochrany kulturního dědictví.

Redakce vítá především články na tato témata:

  • reflexe metodicky významných památkových obnov, restaurátorských zásahů a technologických postupů v rámci péče o ochranu hmotného kulturního dědictví
  • postup a výsledky významných průzkumů movitých i nemovitých historických památek, přičemž výsledky těchto průzkumů musí mít jednoznačný přesah do oblasti péče o památky.
  • aktuální trendy v péči o kulturní dědictví v zahraničí
  • dějiny, teorie a metodologie památkové péče včetně jejich významných osobností, historicky důležitých památkových akcí a diskuze o aktuálních metodologických otázkách ochrany památek
  • dějiny a zhodnocení významných českých, evropských i světových movitých a nemovitých památek s důrazem na jejich obnovu, restaurování a reflexi v rámci památkové péče
  • památkový urbanismus včetně urbanistických hodnot, ochrany památkových celků a teorie jejich ochrany
  • problematika kulturní krajiny a její náležité ochrany
  • problematika správy a prezentace kulturního dědictví – organizace a uspořádání sbírkových fondů a expozic, edukace a vzdělávání v oblasti kulturních památek

V případě jakýchkoliv námětů nebo dotazů se obracejte na redakci časopisu. Příspěvky lze zasílat průběžně během roku na adresu redakce: zpp@npu.cz nebo na adresu šéfredaktorky: johanidesova.tereza@npu.cz.

Časopis vychází čtyřikrát ročně. Jazykem příspěvků je čeština, slovenština a angličtina. Publikované příspěvky jsou honorované. Bližší informace o časopisu a k parametrům předkládaných textů naleznete na stránkách ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info