PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Využití a obnova tří historických školních budov

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Využití a obnova tří historických školních budov

15. 11. 2019 Propamatky.info: Pro objekt někdejší jednotřídky v Možděnicích je charakteristická sedlová střecha s polovalbou nad průčelím. Pro objekt někdejší jednotřídky v Možděnicích je charakteristická sedlová střecha s polovalbou nad průčelím. | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Školy představují důležité prvky městské i venkovské zástavby. Přiblížíme obnovu jednotřídky v Možděnicích na Chrudimsku, konverzi Paarova zámečku v Pohořelicích na Brněnsku a restaurování výmalby sálu základní školy Komenium v Olomouci.

Historické školní budovy často podléhají nevhodným stavebním úpravám, které mohou setřít jejich původní hodnotu, také proto jsou průběžně zařazovány do Ústředního seznamu kulturních památek. V nedávné době byl soubor rozšířen například o budovy v secesním dekorativním stylu v Zárybech, areál v Hradci Králové od Václava Rohlíčka nebo podolské koleje ČVUT ve stylu takzvané sorely. Pokusíme nastínit specifika bez výjimky náročných procesů obnov a současně možnosti současného využití.

MOŽDĚNICE
Památkově chráněný přízemní částečně roubený objekt čp. 37 z roku 1814 stojí v severní části obce Vysočina, respektive její osadě Možděnice jižně od Chrudimi. V obci se v rámci příkladů lidové architektury nachází také historická kovárna nebo truhlářská a kolářská dílna. Postupná obnova probíhající v několika etapách se v minulých letech týkala zejména opravy poškozeného roubení zahrnující kompletní výměnu nejpoškozenějších trámů a eternitové střešní krytiny. Postupně byl ještě vytvořen nový vchod v zadní části vstupní síně.

POHOŘELICE
Památkově chráněný objekt takzvaného Paarova zámečku v Lidické ulici čp. 12 je umístěn v blízkosti náměstí na pozemku dvora dnešní základní školy. Představuje dvoupodlažní budovu s valbovou střechou obdélného půdorysu. Sídlo si nechala po roce 1690 postavit v místě za takzvaným Malým dvorem hraběnka Marie Paarová. Ve druhé polovině 19. století jej koupila obec a začala zámeček užívat jako provizorní učební prostory. Celková obnova zahrnující rozvody všech sítí, opravy podlah a stěn byla realizovaná pod dohledem pracovníků památkové péče. V interiérech se dochovala řada historických uměleckořemeslných prvků, prezentována je barevná dekorativní výmalba.

OLOMOUC
Památkově chráněná budova někdejší německé reálky v ulici 8. května čp. 501 s novorenesančním průčelím byla postavena podle projektu Augusta Krumholze a Vincence Kühna v letech 1873–1876. Jejím stavitelem byl Franz Kottas. Autorem sochařské výzdobyse stal Franz Melnitzky z Vídně. V prostoru tělocvičny se nalézá dekorovaná aula, autorem její výmalby z roku 1892 ve stylu neorenesančního dekorativizmu byl pravděpodobně José Hilber. Znázorněna je zde řada mytologických výjevů a alegorických scén. Restaurátorský tým pod vedením Radomíra Surmy zahájil práce na stropě auly před třemi lety. Prostor chce město užívat k reprezentačním účelům a dalším kulturním akcím, v současnosti jej pravidelně zpřístupňuje. Akce byla letos nominovaná olomouckým pracovištěm Národního památkového ústavu na ocenění Patrimonium pro futuro v kategorii Záchrana památky.

Obnova a využívání historických budov škol byla rovněž tématem 12. ročníku odborné konference PROPAMÁTKY, která se uskutečnila 6.–8. listopadu v budově bývalé základní školy v Písku. Bližší informace naleznete na stránkách KONFERENCE PROPAMÁTKY.

Celý text doplněný mimo jiné o názory pracovníků Národního památkového ústavu v Pardubicích, Brně a Olomouci, si můžete přečíst v časopisu PROPAMÁTKY PODZIM 2019. Tištěný čtvrtletník posíláme všem našim dárcům po celý rok zdarma. Více informací naleznete v sekci PODPOŘTE NÁS.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info