PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Vlastníte památku? Tak oznamujte

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Vlastníte památku? Tak oznamujte

3. 7. 2022 Propamatky.info: Oznamovací povinnost se vztahuje i k archeologickým nálezům (ilustrační foto). Oznamovací povinnost se vztahuje i k archeologickým nálezům (ilustrační foto). | Foto: Daniel Baránek – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ČESKO | Vlastnictví kulturní památky je spojeno s řadou povinností. Jednou z nich je i povinnost oznamovací. Její porušení je zároveň ve většině případů přestupkem. Pojďme se proto podívat na to, co všechno je potřeba podle památkových předpisů oznamovat.

Oznamovací povinnosti vlastníkům kulturních památek začínají vlastně ještě předtím, než se jejich nemovitost kulturní památkou stane. Orgánům památkové péče totiž musí na jejich žádost sdělit vyžádané údaje o stavbě a také je informovat o změnách, které s nimi mají v plánu. To proto, aby na tyto změny mohly úřady zareagovat a případně jim včas zabránit. Za nesplnění těchto povinností můžete dostat pokutu až do výše dvou milionů korun. Ve fázi před prohlášením stavby za kulturní památku mají ještě vlastníci povinnost hlásit zamýšlenou změnu vlastnictví, správy nebo užívání. Její nesplnění ale zákon pokutou netrestá.

Účelem památkového zákona je ochrana památek. Proto jsou vlastníci povinni dát orgánům památkové péče vědět o jejich poškození nebo ohrožení. Podle zákona to mají dělat bez zbytečného odkladu. Navíc si mají od památkářů rovnou vyžádat rozhodnutí o způsobu odstranění závady. U staveb se poškození či ohrožení hlásí i stavebnímu úřadu, je přitom úplně jedno, kdo poškození způsobil. Tuto povinnost vlastník památky má například v situaci, kdy památku poškodí vandalové. Pokuta za nesplnění této oznamovací povinnosti je stejná jako v předchozím případě, tedy až do výše dvou milionů korun.

Pokud se musí oznamovat změna užívání ještě během řízení o prohlášení za kulturní památku, pak je jasné, že stejná povinnost tíží vlastníky staveb, které už kulturními památkami jsou. Změnou užívání je přitom i takové vyklizení nemovitosti. Je to opět proto, aby orgány památkové péče mohly proti nevhodné změně užívání včas zasáhnout. I v tomto případě je horní hranice pokuty dva miliony korun.

Další oznamovací povinnosti jsou pak spojeny s archeologickými nálezy. Památkově chráněné objekty se totiž poměrně často nacházejí v archeologicky významných oblastech. Pokud se v těchto oblastech má provádět stavební činnost, je potřeba to nahlásit Archeologickému ústavu, aby případně mohl provést archeologický průzkum. Kvůli nejasnostem okolo výkladu pojmu „území s archeologickými nálezy“ někteří dokonce z opatrnosti doporučují hlásit Archeologickému ústavu stavební práce ve všech lokalitách. Může také nastat situace, kdy dojde k takzvanému náhodnému archeologickému nálezu. Třeba když na něco historicky cenného narazíte při zahradních úpravách. To Archeologický ústav nebo nejbližší muzeum taky zajímá. Máte jim o tom dát vědět dokonce už do druhého dne. Případná pokuta za nesplnění oznamovacích povinností v souvislosti s archeologickými nálezy je už přísnější, může se vyšplhat až ke čtyřem milionům korun.

Zpráva vznikla na základě spolupráce redakce PROPAMÁTKY s externími redaktory – odborníky napříč obory souvisejícími s péčí o památky.

Autor: Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.lehkozivova.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info