PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Vesnické půdorysy Jiřího Škabrady. Soutěžte o knihu

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Vesnické půdorysy Jiřího Škabrady. Soutěžte o knihu

1. 2. 2023 Propamatky.info: Soutěžit o knihu můžete s Klubem PROPAMÁTKY do 20. února 2023. Soutěžit o knihu můžete s Klubem PROPAMÁTKY do 20. února 2023. | Foto: SOVAMM | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách, to je nová publikace z pera Jiřího Škabrady. Dává šanci lépe porozumět tradiční vesnické architektuře, inspiruje studenty, odborníky i vlastníky. O jeden výtisk teď můžete soutěžit s portálem PROPAMÁTKY.

Sídelní historie má jeden skutečný poklad: stabilní katastr. Vznikl v první polovině 19. století, zeměměřiči se procházeli ulicemi měst a vesnic koncem 20. let a následný císařský otisk byl původně archivován v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni. V unikátním dokumentu zamrzl čas před 200 lety – na jeho základě lze domýšlet, jak se vesnice v Čechách vyvíjely od středověku a jednodušeji lze také vysledovat, jak s obcemi a městy naložilo dunivé 20. století.

Jiří Škabrada, který dlouhodobě spolupracuje také s časopisem PROPAMÁTKY, se při svém celoživotním bádání snaží hledat kontexty. Prošel tisíce historických staveb, aby zachytil jejich svědectví – ukrývá se nejen v půdorysech budov, ale také v umístění na pozemku, v ulici, v obci. Kniha vyplňuje výraznou mezeru v poznávání důležité součásti našeho památkového fondu – vesnické architektury a jejího urbanistického uspořádání jako součásti historické kulturní krajiny.

„Autor se snaží o nový pohled na mechanismus vývoje vesnických půdorysů a plužin, včetně odhalování měr a modulů při pravidelném vytyčování v novověku i ve středověku. Půdorysy vesnic a jejich plužiny jsou přitom chápány jako celek, jehož jednotlivé složky se mohly v čase proměňovat. Jako podklad se využívají zejména mapy stabilního katastru, což současně znamená další rozšíření poznávání informací, obsažených v tomto unikátním archivním fondu. Práce má, jak je u autora obvyklé, učebnicový charakter, protože se předpokládá i její využití jako vysokoškolského učebního textu,“ uvádí vydavatel – Společnost pro obnovu vesnice a malého města (SOVAMM).

Knihu lze objednat u sekretářky SOVAMM Zuzany Syrové, o jeden výtisk můžete soutěžit také s portálem PROPAMÁTKY.
 

Autor: Jan Štifter

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info