PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Trojlístek divadelních obnov

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Trojlístek divadelních obnov

19. 1. 2021 Propamatky.info: Detail střešní krajiny Národního domu v Prostějově Detail střešní krajiny Národního domu v Prostějově | Foto: Bob Pacholík | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Divadelní budovy mají v lidském životě nezastupitelné místo a tvoří zpravidla výrazné prvky měst. Zaměříme se na trojici objektů obnovených v roce 2019, konkrétně monumentální Státní operu v Praze, čáslavské Dusíkovo divadlo a Národní dům v Prostějově.

Nejrůznější formy divadelní architektury ovlivňují, ať už vědomě, či nevědomě, estetické cítění a psychologii lidí. Na uvedených příkladech se pokusíme nastínit specifika bez výjimky finančně, technicky a časově náročných procesů obnov. Divadelní architektura ve vztahu ke svému prostředí je nejčastěji obecněji vnímána jako prostor určený pro rozličné formy projevu. Ten ovlivňuje konstrukci scény v kombinaci s úpravou hlediště.

STÁTNÍ OPERA V PRAZE
Objekt původně německého divadla, následně nazývaného Smetanovo, a v současnosti Státní opery stojí na exponovaném místě v Legerově ulici. Od roku 1859 působilo v témže místě takzvané Novoměstské divadlo, postavené podle projektu Josefa Niklase z roku 1858. Po jeho požáru byl provoz v roce 1882 ukončen a německá většina v tehdejším zemském sněmu prosadila svůj záměr vybudovat na místě nový objekt. V letech 1886–1887 se uskutečnila výstavba, jejímž autorem je vídeňský architektonický ateliér Fellner a Helmer ve spolupráci s architektem Karlem Hasenauerem.

Od března roku 2017 probíhala celková obnova historické i provozní části. Rekonstrukce zahrnovala významné stavební i restaurátorské zásahy, především interiérové výzdoby hlediště. Kromě všech rozvodů sítí doznaly proměny horní i spodní jeviště, výzdoba hledištní části a opraveny byly šatny souboru se sociálním zázemím. Samostatnou pozornost, kromě mnoha restaurátorských prací, zaslouží především navrácení repliky původní opony, která se ztratila po roce 1945. Rekonstrukce památkově chráněné stavby získala Cenu Ministerstva kultury ČR v soutěži Stavba roku 2020.

DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI
Památkově chráněná budova nacházející se východně od náměstí byla dokončena v roce 1869. Rozsáhlý patrový objekt tvoří vlastní divadelní budova a objekty takzvané Besedy a Hlaholu na severní straně. Stavbu zásadně poškodil rozsáhlý požár v roce 1923. Divadlo bylo znovu obnoveno a rok poté bylo opět uvedeno do provozu. Exteriér stavby získal tehdy svůj secesní charakter. Výraznější oprava proběhla v letech 1957–1958. Své pojmenování scéna získala po světově proslulém klavíristovi a místním rodákovi Janu Ladislavu Dusíkovi.

Po sérii menších oprav byla v roce 2010 zahájena zásadnější rekonstrukce rozdělená do několika etap. V roce 2019 bylo dokončeno statické zabezpečení historické budovy, citlivá obnova její fasády s bohatou štukovou výzdobou a rekonstrukce historického foyer včetně obnovy teracových podlah. Kvalita a celková úroveň prací byla reflektována mimo jiné aspirací v soutěži Památka roku 2019 v kategorii Velká rekonstrukce, kterou vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

NÁRODNÍ DŮM V PROSTĚJOVĚ
Exponovaná, samostatně stojící budova je situovaná v severovýchodní části prostějovské městské památkové zóny při okraji historického městského jádra. Představuje patrovou stavbu z let 1906–1907 podle plánů architekta Jana Kotěry, jehož 150. výročí narození si budeme v roce 2021 připomínat. Kvůli své architektonické i urbanistické výlučnosti má od roku 2008 statut národní kulturní památky.

V roce 2019 se uskutečnily obnovovací práce zahrnující sanaci fasády, instalaci vitráže podle původní předlohy, repasi kovových prvků a obnovu sgrafitové výzdoby včetně omítek. Dále došlo k čištění spojenému s opravou pískovcových prvků, úpravě balkonů a plochých střech nebo ke kompletní opravě krovů, střech, repasi oken a obnově zahrady. V soutěži Památka roku 2019 se obnova stala v kategorii Velká rekonstrukce krajským vítězem.

Celý nezkrácený text si můžete přečíst v časopisu PROPAMÁTKY ZIMA 2020/2021. Tištěný čtvrtletník zasíláme všem našim dárcům po celý rok zdarma. Více informací naleznete na stránce Klubu PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info