PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Společenství vlastníků jednotek a památková ochrana

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Společenství vlastníků jednotek a památková ochrana

29. 12. 2022 Propamatky.info: Praha, Vinohrady (ilustrační foto) Praha, Vinohrady (ilustrační foto) | Foto: Wikimedia Commons – ŠJů | Licence: CC-BY-SA 4.0 ČESKO | Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je specifickou právnickou osobou. Musí vzniknout v zákonem stanoveném případě a jeho účelem je správa domu, ve kterém mají jednotky (nejčastěji byty) různí vlastníci. I takové domy mohou být památkově chráněny.

V tomto článku se podíváme na situace, které v souvislosti s SVJ řešily soudy a orgány památkové péče. SVJ fakticky dům nevlastní, jeho účelem je pouze dům spravovat. A právě z tohoto nestandardního nastavení plynou otázky ohledně jeho postavení ve vztahu k řízením podle památkového zákona: Kdo má žádat o závazné stanovisko? SVJ nebo jednotliví vlastníci? A co přehlasovaní vlastníci, kteří s danou stavební úpravou nesouhlasí? Mohou nějak zasahovat do řízení, která vedou orgány památkové péče? Přesně tak totiž jeden případ začal: nespokojeným vlastníkem jednotky, který byl ostatními přehlasován. Po dlouhém odůvodnění přišla od soudu jednoduchá odpověď: O závazné stanovisko a následné stavební povolení žádá SVJ, jednotlivý vlastník účastníkem řízení není.

Objevila se také otázka, jaké dokumenty mohou orgány památkové péče po SVJ požadovat. Jedním z požadavků orgánů památkové péče totiž v daném případě bylo usnesení, kterým SVJ rozhodlo o realizaci zamýšlených prací. Odpověď na tuto otázku tak jednoznačná není. Bude záležet na konkrétní situaci. Obecně není důvod takové usnesení po SVJ chtít, ale v případě zpochybnění řádného přijetí tohoto usnesení si jej orgány památkové péče vyžádat mohou.

S památkovou ochranou se pojí i delikty – přestupky na úseku památkové péče. A opět se ptáme: Kdo odpovídá za přestupek, který souvisí s domem ve správě SVJ? SVJ, jednotliví vlastníci anebo někdo úplně jiný? Všechny varianty mohou být správné. Záleží vždy na konkrétním přestupku a situaci. Prakticky si to vysvětlíme např. na protiprávní výměně oken. Okna patří podle většinového názoru ke společným částem domu. Ty spravuje SVJ. Neznamená to však, že za jejich protiprávní výměnu bude automaticky potrestáno SVJ. Je třeba zkoumat, kdo konkrétně výměnu provedl, a je tak za dané jednání odpovědný. To může být v takovém případě i vlastník jednotky. U domů ve správě SVJ se z pohledu památkové ochrany střetává více subjektů: SVJ a vlastníci. Přesto už dnes mnohé z těchto střetů díky výkladu soudů a orgánů památkové péče umíme vyřešit.

Zpráva vznikla na základě spolupráce redakce PROPAMÁTKY s externími redaktory – odborníky napříč obory souvisejícími s péčí o památky.

Autor: Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.smluvino.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info