PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Soutěž o Památku roku 2019 míří do finále – menší rekonstrukce

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Soutěž o Památku roku 2019 míří do finále – menší rekonstrukce

20. 2. 2020 Propamatky.info: Kaple křížové cesty v Mníšku pod Brdy – po opravě Kaple křížové cesty v Mníšku pod Brdy – po opravě | Foto: Archiv Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska již zná výsledky klání o Památku roku 2019 v jednotlivých krajích. Konečný celostátní vítěz bude zveřejněn 26. března 2020, kdy se v Jihlavě uskuteční slavnostní vyhlášení laureáta a budou předány ceny.

Krajští vítězové v obou kategoriích – menší rekonstrukce (do 2 milionů včetně DPH) a větší rekonstrukce (nad 2 miliony včetně DPH) – budou odměněni částkou v hodnotě 5 tisíc korun. Cena pro samotné laureáty sestává z uměleckého díla a z finanční odměny ve výši 50 tisíc korun pro první a 100 tisíc korun pro druhou kategorii.

Krajští vítězové v kategorii menší rekonstrukce:

Středočeský kraj

  • 14 kaplí křížové cesty | Mníšek pod Brdy

Barokní areál Skalka je unikátní krajinný prvek. Tvoří ho tři objekty – kostelík sv. Máří Magdalény, klášter a takzvaná poustevna, které propojuje 14 kapliček křížové cesty. O její vybudování se v letech 1755–1762 zasloužila hraběnka Benedikta Čejková. Do rekonstrukce křížové cesty se od roku 2014 investovalo více než 900 tisíc korun, z toho se 142 tisíc korun vybralo při veřejných sbírkách a 395 tisíc se podařilo získat z krajské dotace na obnovu kulturních památek.

Liberecký kraj

  • Socha sv. Agáty | Přepeře u Turnova

Socha ze světlého šedobílého pískovce představuje kvalitní barokní dynamickou sochařskou práci od neznámého autora pocházející pravděpodobně z 18. století. Restaurování plastiky bylo financováno vlastníkem společně s účelovým finančním příspěvkem od Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Pardubický kraj

  • Kaplička k Zadnímu Arnoštovu | Jevíčko

Drobná barokní architektura kapličky ve zlidovělém pojetí je dokladem tehdejší zbožnosti a výrazným krajinotvorným prvkem u silnice na Zadní Arnoštov na vrcholu kopce v lokalitě „U Rybízu“. Cena restaurátorských prací byla 143 tisíc korun, přičemž Pardubický kraj přispěl 50 tisíci korunami. Jedná se o historicky dochovanou a po umělecké stránce velmi cennou původní barokní výmalbu.

Ústecký kraj

  • Zvonička ve Veselí | Štětí

Vysoká, hranolová, z pálených cihel vystavěná, vápennou maltou omítnutá a barevným vápenným nátěrem opatřená zvonice stojí uprostřed obce. Byla zbudována v duchu klasicismu. Zvonička není památkově chráněným objektem, je však nedílnou součástí obce Veselí. Celková cena za opravu zvoničky byla 247 tisíc korun. Opravu zaplatilo ze svého rozpočtu město Štětí za finanční pomoci Ústeckého kraje ve výši 50 tisíc korun.

Olomoucký kraj

  • Altán v Tyršových sadech | Šternberk

Drobná stavba altánu s kubizujícími prvky v Tyršových sadech byla dokončena roku 1931 a sloužila v sezoně jako cukrárna. Objekt ve špatném stavebně-technickém stavu byl v roce 2015 prohlášen za kulturní památku. Celkové náklady na obnovu činily 1,5 milionu korun a byly hrazeny z rozpočtu města. Veřejnosti byla stavba slavnostně zpřístupněna v červnu 2019. Část prostor je od 1. září 2019 využitán výtvarným ateliérem Vincenta Joffreye Chigniera a také jako kulturně-vzdělávací centrum.

Zlínský kraj

  • Výklenková kaplička | Uherské Hradiště

Barokní výklenkovou kapličku získalo město Uherské Hradiště na začátku roku 2018. Její oprava proběhla za přispění dotace poskytované Zlínským krajem v Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu ve výši 98 tisíc korun. Celková částka za stavební práce na kapličce byla téměř 364 tisíc korun a restaurování sošky vyšlo na 16 tisíc korun.

Bližší informace naleznete na stránkách SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKYO dalších finalistech jsme informovali ve zprávách velké rekonstrukce 1. část a velké rekonstrukce 2. část.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info