PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>SOUTĚŽ | Získejte vápno vhodné pro obnovu historických objektů

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

SOUTĚŽ | Získejte vápno vhodné pro obnovu historických objektů

7. 8. 2013 Propamatky.info: V rámci letní čtenářské soutěže můžete od společnosti Calx získat přirozeně hydraulické vápno v hodnotě 8 000 korun a restaurátorský průzkum za dalších 6 000 korun. V rámci letní čtenářské soutěže můžete od společnosti Calx získat přirozeně hydraulické vápno v hodnotě 8 000 korun a restaurátorský průzkum za dalších 6 000 korun. | Foto: Calx Bohemia, s.r.o. | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | V rámci letní čtenářské soutěže můžete od společnosti Calx, jednoho z odborných partnerů portálu, získat přirozeně hydraulické vápno v hodnotě 8 000 korun a restaurátorský průzkum za dalších 6 000 korun. Tento druh vápna je vhodný pro obnovu historických objektů.

Co je přirozeně hydraulické vápno?
Vápna se obecně dělí na vzdušná bílá, která tvrdnou na vzduchu. Dále pak na vápna hydraulická, která alespoň zčásti tvrdnou v přítomnosti vody hydratací. Za hydraulické vápno lze považovat i vápenný hydrát s přídavkem cementu, trasu, pucolánu nebo metakaolinu. Přirozeně hydraulické vápno se od těchto směsných vápen liší tím, že se jedná o vápno vypálené z horniny obsahující hydraulické přísady, tedy přirozený přírodní produkt, který již není dále s ničím smíchán.

Přirozeně hydraulická vápna se dodávají ve třech typech označovaných jako NHL 2, NHL 3,5 a NHL 5. Číslo za zkratkou NHL (natural hydraulic lime) označuje míru hydraulicity daného vápna. Čím vyšší je číslo, tím více je vápno hydraulické. Se vzrůstající hydraulicitou stoupá pevnost omítek a malt. Proti vzdušnému bílému vápnu jsou hydraulická vápna odolnější vůči vodorozpustným solím a mrazu. S narůstající hydraulicitou však vápna ztrácejí elasticitu a plasticitu v čerstvém stavu, která je důležitá pro některé tradiční techniky zpracování historických omítek.

Vápno vhodné pro obnovu historických objektů
Tato vápna jsou jednou z nejvěrohodnějších náhrad původních historických vápen pálených z nečistých vápenců, která obsahovala latentní hydraulické přísady. Proto je vhodné jejich použití při obnově památek. Vysoce hydraulická vápna jsou vhodná pro zhotovení zdících malt, injektáže zdiva a omítek. Ta s nižším hydraulickým modulem jsou vhodná pro omítání, zdění, vápenné nátěry či restaurování. Hydraulickými vápny lze modifikovat bílá vzdušná vápna a nahradit například v takzvaných nastavovaných maltách cement a zachovat tak vápennou technologii. Přirozeně hydraulická vápna jsou vhodná především tam, kde dnešní vzdušná vápna nedostačují svou pevností a odolností vůči povětrnosti, nebo na aplikace do trhlin, pro zdění s omezeným přístupem vzduchu, kde vzdušné vápno tvrdne i několik let.

Kostel sv. Anny ve Starých Bucích
Na fasádách tohoto kostela jsou fragmenty gotických, barokních, novorománských a novodobých omítek. Většina z nich se vyznačuje vysokou pevností. Jinak by se v drsných krkonošských podmínkách nedochovaly do dnešních dob. Drtivá většina těchto omítek je na vápenné bázi, proto i při obnově kostela bylo nutné dodržet vápennou technologii a zároveň zajistit maximální trvanlivost. Při obnově byla zvolena kombinace NHL5 s hašeným vzdušným vápnem, omítka byla plněna lokálními písky, aby byla zajištěna místní autenticita památky. Tato omítka umožňovala dobré řemeslnické zpracování, modelaci obloučkového vlysu a rytí iluzivní gotické kružby. Fasáda byla na závěr opatřena rovněž nátěrem z vápenné kaše s přídavkem NHL. Přestože práce probíhaly v pozdních podzimních měsících, tak kombinace kvalitních pojiv přečkala bez úhony následující zimu.

Kostel Panny Marie při bývalém klášteře Rosa coeli v Dolních Kounicích
Dalším příkladem použití je aplikace přirozeně hydraulického vápna při konzervaci koruny zdiva zříceniny gotického kostela Panny Marie při bývalém klášteře Rosa coeli v Dolních Kounicích. V tomto případě bylo vápno použito na spárování a přezdění koruny západního štítu. Vápenná technologie, dobré zpracování a vysoká pevnost spolu s vyšší odolností byly hlavním důvodem výběru. Velmi příjemná je i barevnost výsledné malty, která není ani ostře bílá, jak tomu je u vápenné kaše ze vzdušného bílého vápna, ani nepříjemně šedá, tak typická pro cementové a některé trassové malty.

Vyhrajte toto vápno (8 000 Kč) a restaurátorský průzkum (6 000 Kč) od společnosti Calx.

Soutěž trvá od 1. července do 30. září 2013. Všichni hlasující navíc získávají zdarma vstup na veletrh PAMÁTKY od 3. do 5. října 2013. Podrobné informace včetně soutěžního on-line formuláře najdete na stránce LETNÍ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE.

Autor: redakce

Zdroj: Calx Bohemia, s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info