PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>SOUTĚŽ | Získejte omítkovinu pro vlhké prostředí, posudek a vedení rekonstrukce

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

SOUTĚŽ | Získejte omítkovinu pro vlhké prostředí, posudek a vedení rekonstrukce

20. 8. 2014 Propamatky.info: V rámci letní čtenářské soutěže můžete získat od společnosti MC - Bauchemie omítkovinu v hodnotě 11 400 korun včetně posudku a vedení rekonstrukce za 8 000 korun. V rámci letní čtenářské soutěže můžete získat od společnosti MC - Bauchemie omítkovinu v hodnotě 11 400 korun včetně posudku a vedení rekonstrukce za 8 000 korun. | Foto: Michal Ritter - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ČESKÁ REPUBLIKA | V rámci letní čtenářské soutěže můžete získat od společnosti MC - Bauchemie, jednoho z odborných partnerů portálu, omítkovinu v hodnotě 11 400 korun včetně posudku a vedení rekonstrukce za 8 000 korun. Omítkovina je vhodná pro vlhké prostředí historických objektů.

Historické omítky je třeba chránit pro jejich vypovídací hodnotu. Mimo jiné přinášejí informace o svém složení a zpracování. Obnova takových omítek musí být zvolena tak, aby nedocházelo k nevratnému poškození jak původní omítkoviny, tak samotného objektu. Prováděné technologie aplikované na památkově chráněných stavbách a historických objektech vyžadují znalosti vycházející z doby vzniku objektu. Je nutné zvážit všechna pro a proti při výběru vhodné skladby materiálů, především vyváženost mechanických a fyzikálních vlastností jako paropropustnost, odolnost vůči otěru či odolnost proti vodě.

Nejlepším příkladem použití omítkových směsí jsou soklové části objektu. Na tyto partie se doporučuje použití vnitřně hydrofobních směsí nebo naopak opakované provádění vápenné technologie. Tyto dvě metody, takzvaná sanační omítkovina nebo odsolovací omítka, tvoří hlavní proud používaných technologií v současnosti. Obě dvě technologie nemají při neodstranění vlhkostních problémů velkou životnost a přibližně po 5–10 letech se musí aplikovat znovu. Vnitřně hydrofobizované omítkové materiály jsou nejčastěji používané pro prodloužení životnosti v zasolených částech stavby, mají velice malý součinitel nasákavosti, což v praxi znamená, že samotná omítkovina nevstřebává vlhkost a po dobu působení hydofobizéru se nezasoluje. Vápenná směs je naopak prodyšná a dochází v ní k ukládání solí. Je však limitována vlhkostí a stupněm zasolení. Pro aplikaci vápenné směsi by neměla vlhkost ve zdivu překračovat 5,5 %.

Již v minulosti se v takovýchto příkladech používalo mikroporézních omítek, tedy směsí bez obsahu cementu. Společnost MC - Bauchemie na tuto tradici navázala směsí se speciálními zušlechťujícími příměsemi pro specifickou geometrii pórů. Složitěji opravitelné zdivo v soklových částech stavby je tak trvale chráněno vysoce prodyšnou omítkovinou, která se dá velice dobře opravovat i v lokálních mechanických nebo optických poškozeních. Jelikož je tento materiál mikroporézní, hodí se i do míst v blízkosti komunikací, kde je časté zatížení ostřikovou vodou, nebo do povodňových lokalit. Tyto omítkoviny se specifickou geometrií pórů od společnosti MC - Bauchemie jsou míchány dle receptu projektanta a dalších odborníků. Stále častěji se projevují tendence provádět opravy staveb s požadavkem na kvalitu a tradiční postupy. Právě díky omítkovinám se specifickou geometrií pórů je zachována památková hodnota staveb.

Získejte omítkovinu v hodnotě 11 400 korun včetně posudku a vedení rekonstrukce za dalších 8 000 korun.

Soutěž trvá od 1. července do 30. září 2014. Výsledky budou vyhlášeny na veletrhu PAMÁTKY, který se uskuteční ve dnech 23.–24. října v Praze. Všichni hlasující navíc získají na zmiňovaný veletrh jednu vstupenku zdarma. Podrobné informace včetně soutěžního on-line formuláře najdete na stránce LETNÍ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE.

Autor: redakce

Zdroj: MC - Bauchemie s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info