PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Seminář STOP s názvem Sepulkrální památky

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Seminář STOP s názvem Sepulkrální památky

13. 11. 2023 Propamatky.info: Vyšehradský hřbitov (ilustrační foto) Vyšehradský hřbitov (ilustrační foto) | Foto: Enfo – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) pořádá ve čtvrtek 23. listopadu svůj letošní čtvrtý seminář prezenční formou a současně v podobě webináře. On-line přenos doplní chat pro zasílání dotazů, které budou zodpovězeny na konci každé přednášky.

Tématem odborného setkání se stanou hřbitovy, hrobky, hroby a péče o ně. Projekt tematicky naváže na semináře Židovské hřbitovy v českých zemích v roce 1997 a Funerální architektura v roce 2010. Osudy hřbitovů a pohřebišť přímo souvisejí s vývojem a stavem společnosti. Připomenuty budou například památníky obětí napoleonských válek, východočeská pohřebiště padlých rakousko-pruské války, společné hroby obětí obou světových válek nebo aktuálních bojů na Ukrajině.

Hřbitovy jako celky zahrnující jednotlivé hřbitovní stavby jsou velice cenným dokladem historie. Mnoho z těchto objektů patří rovněž mezi významné architektonické či výtvarné památky, na jejichž vzniku se podíleli uznávaní architekti, sochaři, stavitelé a další profese. Bohužel řada historických hřbitovů nebo pohřebišť prošla v důsledku minulých společenských poměrů obdobím naprostého nezájmu. Důsledkem mnohdy zůstává jejich velmi špatný technický stav, v krajních případech jejich devastace, či dokonce nevratná ztráta. Příspěvky se snaží komentovat současnou situaci této oblasti památkové péče. Upozorní na vybrané problémy i zkušenosti s jejich řešením. Vzhledem k velkému rozsahu problematiky bude možné tematiku obsáhnout jen částečně. Cílem je, aby seminář mimo jiné rozšířil náhled podobných odborných setkání o mnohdy opomíjený technologický přístup. Akcí jako tradičně provede odborný garant za památkovou péči Ondřej Šefců, dalšími odbornými garanty jsou Veronika Koberová a Pavel Fára.

Program:

  • Zahájení, informace o společnosti STOP | Andrea Nasswettrová, předsedkyně výboru společnosti STOP
  • Poznatky ze specifických poruch náhrobků a hrobových míst | Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Z dějin pohřbívání v českých zemích | Veronika Koberová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Dokumentování sepulkrálních památek | Jiří Slavík, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
  • Vliv vlhkosti na spodní stranu hrobek. Možnosti řešení | Pavel Fára, CUBUS, s. r. o.
  • Mozaiky v sepulkrální architektuře | Vladislava Říhová, Zuzana Křenková, Irena Kučerová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Rekonstrukce hrobky rodiny Lannů a Schebků na Olšanských hřbitovech | Petra Hoftichová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Bližší informace a registraci naleznete na stránkách SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK – STOP. Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 22. 11. 2023. Přihlašovací údaje svázané s registračním číslem a aktuální informace obdržíte nejpozději den před konáním webináře e-mailem. Účastníci budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Více o pořadateli se dozvíte v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info