PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Seminář STOP s názvem Chronické chyby při odvlhčování památek

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Seminář STOP s názvem Chronické chyby při odvlhčování památek

18. 5. 2022 Propamatky.info: Detail poškozené omítky (ilustrační foto) Detail poškozené omítky (ilustrační foto) | Foto: SPO, spol. s r. o. | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) pořádá ve čtvrtek 26. května svůj druhý letošní seminář prezenční formou a současně v podobě webináře. On-line přenos doplní chat pro zasílání dotazů, které budou zodpovězeny na konci každé přednášky.

Seminář si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s možnostmi i limity řešení sanace vlhkosti na památkových objektech. Naváže na cyklus seminářů Co se v památkové péči (ne)osvědčilo a webinář Údržba památkových objektů. Akcentováno bude hledisko sanace spodní stavby. Posluchači budou také seznámeni s opatřeními používanými v minulosti. Diskutovat se bude též o jejich přenositelnosti do současných podmínek i o použití moderních alternativních postupů.

Pro volbu vhodného postupu sanace je podstatný i kvalitní vlhkostní průzkum stavby. Nestačí jen změřit vlhkost zdiva, ale nutné je znát i širší souvislosti: stavebně-historické, geologické, statické, materiálové apod. Na příkladech bude ukázáno, jak podcenění přípravy zhoršilo vlhkostní stav konkrétních staveb. Část přednášek se bude zabývat i povrchovými úpravami včetně jejich dopadů na vlhkostní stav zdiva. Seminářem provede Ondřej Šefců a jeho odborným garantem je přední znalec problematiky Pavel Fára.

Program:

  • Zahájení, informace o společnosti STOP | Pavla Rovnaníková, Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s.
  • Typické poruchy zdiva historických objektů. Příčiny a souvislosti | Lukáš Balík, Kloknerův ústav ČVUT v Praze
  • Obvyklé chyby venkovního odvodnění stavebních památek | Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Vodorozpustné soli, jejich působení ve zdivu. Možnosti řešení | Pavla Rovnaníková, Fakulta stavební VUT v Brně
  • Ekologicky šetrné odsolování zdiva pomocí nástřiků buničiny | Michal Flosman, CIUR, a. s.
  • Opakované chyby při sanaci vlhkých staveb | Pavel Fára, CUBUS, s. r. o.
  • Problémy při odvodňování spodní stavby budov | Aleš Dittert, Fakulta architektury ČVUT v Praze, soudní znalec v oboru stavebnictví
  • Novodobé izolační systémy pro ochranu zdiva proti vlhkosti | Vít Valvoda, BAUPROTECT, s. r. o., Miloš Semrád, Sievert CZ, k. s

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek. Bližší informace a registraci naleznete na stránkách SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK – STOP. Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 25. května. Přihlašovací údaje svázané s registračním číslem a aktuální informace obdržíte nejpozději den před konáním webináře e-mailem. Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Více o pořadateli se dozvíte v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info