PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Postřehy ze semináře Moderní materiály ve stavbách minulého století II

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Postřehy ze semináře Moderní materiály ve stavbách minulého století II

28. 4. 2023 Propamatky.info: Diskuze během semináře Diskuze během semináře | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) uspořádala svůj první letošní seminář konaný zároveň formou webináře o materiálech staveb z minulého století. On-line přenos s chatem pro dotazy sledujících přinesl pestrou škálu nových poznatků a souvislostí.

Formální úvod obstaral průvodce seminářem Ondřej Šefců s předsedkyní společnosti STOP Andreou Nasswettrovou. Ta kromě přivítání účastníků shrnula aktivity a plány organizace pro letošní rok. Ondřej Šefců krátce zmínil poznatky z loňské úvodní konference zaměřené na moderní materiály ve stavbách minulého století. Mimo jiné vyzdvihl aktuálnost problematiky likvidace azbestu nebo užití hliníkových materiálů. Upozornil dále například na často nesprávné užití nopové fólie, chybně zaměňované za systémové řešení hydroizolace, a četné nedodržování technických postupů během realizací zateplování fasád. V návazném referátu představil Marek Novotný v širokém kontextu historii vodotěsných asfaltových izolací s mnoha příklady realizací, především ze staveb systému předválečného opevnění z 30. let 20. století. Současně zmínil chystanou realizaci oprav ploché střechy věhlasné pražské Müllerovy vily nebo probíhající obnovu střešní konstrukce stanice metra Florenc.

Neméně poutavě představila Pavla Rovnaníková takzvaný Sorelův cement. Ten se připravuje smícháním jemného práškového oxidu hořečnatého, takzvaného kaustického magnezitu, s vodním roztokem chloridu hořečnatého. Sorelův cement z roku 1867 se vyznačuje tím, že je schopen pojmout velké množství plniva. Výběr vhodného plniva se řídí požadovanými vlastnostmi ztvrdlé hmoty, pro kterou se užívá známější název xylolit. Nechyběly příklady obnovených xylolitových podlah jako například v brněnské vile Tugendhat. Pavel Fára ve svém referátu účastníkům přehledně vylíčil a na mnoha fotografiích demonstroval jednotlivé typy systémů pro sanaci vlhkého zdiva v průběhu minulých let. Ukázal příklady vhodných i nepovedených realizací a postupů. Lubor Kalousek se zabýval základním přehledem a vývojem keramických, kamenných a skleněných obkladů. Podrobně zazněly technologické zásady a způsoby oprav. Pozornost dále věnoval zejména požadavkům nutným ke kvalitní ochraně a dokumentaci těchto fasád.

Po přestávce zahájila Irena Kučerová s restaurátorem Josefem Červinkou příspěvek věnovaný vývoji a použití skleněné stavební mozaiky na území bývalého Československa. Přiblížen byl proces obnovy lité a sintrované mozaiky geometrické kompozice s názvem Přítomnost člověka, která byla zhotovena podle návrhu Bohumíra Matala v roce 1988 a je umístěna ve Štefáčkově ulici v Brně-Líšni. Dalším představeným příkladem byla obnovená mozaika z budovy kina Panorex v Nové Dubnici. Setkání uzavřel referát architekta Adama Guzdeka o procesu záchrany nádraží v Havířově. Autor za pomoci ukázek mnoha detailů upozornil kromě jiného na problematickou úroveň a celkovou kvalitu prováděné rekonstrukce nové nádražní budovy v takzvaném bruselském stylu z roku 1959.

Program semináře:

  • Zahájení, informace o společnosti STOP | Andrea Nasswettrová, předsedkyně společnosti STOP
  • Úvodní slovo k tématu moderních materiálů | Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Vodotěsné izolace v průběhu dějin | Marek Novotný, Fakulta architektury ČVUT v Praze
  • Sorelův cement – podlahy, omítky, obklady | Pavla Rovnaníková, Fakulta stavební VUT Brno
  • Přípravky využívané v Československu pro sanaci vlhkého zdiva | Pavel Fára, CUBUS, s. r. o.
  • Fasádní obklady ve 20. století, jejich životnost, možnosti náhrady a technologie provádění | Lubor Kalousek, Pavel Kříž, Fakulta stavební VUT Brno
  • Skleněné mozaiky a možnosti jejich obnovy | Irena Kučerová, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Josef Červinka, restaurátor
  • Osud nádražní haly v Havířově | Adam Guzdek, Fakulta stavební VUT Brno

Druhé letošní setkání Společnosti pro technologie ochrany památek (STOP) je plánovano na 8. června a nese název Biokoroze stavebních materiálů. Na podzim pak mají následovat semináře Speciální užití dřeva v historických stavbách II a Sepulkrální památky.

O možnosti získání sborníku konference se můžete informovat na stránkách STOP. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info