PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Památkami roku 2014 jsou hřbitovní kaple ve Slavonicích a měšťanský dům v Chebu

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Památkami roku 2014 jsou hřbitovní kaple ve Slavonicích a měšťanský dům v Chebu

27. 3. 2015 Propamatky.info: Hřbitovní kaple ve Slavonicích Hřbitovní kaple ve Slavonicích | Foto: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Na sněmu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, který se právě koná v Uherském Hradišti, byli vyhlášeni vítězové soutěže Památka roku 2014. V kategorii Velká památka se jí stala hřbitovní kaple ve Slavonicích a v kategorii Malá památka měšťanský dům čp. 508 v Chebu.

Projekt obnovy hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích navázal na přerušené stavební a restaurátorské práce, které probíhaly v 90. letech 20. století, kdy se provádělo statické zajištění, obnova střechy a fasády. A následně v letech 2000–2005, kdy byly restaurovány malby na klenbě a na polích nad římsou presbytáře. Poslední část obnovy zahrnovala odsolovací proces soklových partií a restaurování klenby lodi kaple. Spodní partie interiéru kaple pojednané malovaným iluzivním mramorem byly zhodnoceny po uměleckořemeslné stránce. Dále byla provedena celková revize a oprava fasády, střešního pláště, dřevěného opláštění věžičky a klempířských prvků. Součástí stavební obnovy dále bylo provedení odvlhčení zdiva, oprava oken, dveří a vrat, obnova krypty a celková obnova zádlažby kaple. Celkové náklady na rekonstrukci kaple činily více než 2,8 milionu korun. Projekt byl financován z prostředků města Slavonice a Regionálního operačního programu Jihozápad.

Měšťanský dům čp. 508 v Chebu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, nazývaný též Schirndingerův dům, je významnou stavbou, která si jako jedna z mála ve městě zachovala své pozdně středověké vzezření. Nejstarší zprávy o stavbě domu na tomto místě pocházejí z 13. století. V 15. století byl znovu vystavěn. V letech 1622–1626 proběhla velká přestavba, provedená ještě v renesančním slohu, která se dotkla zejména interiéru a dvorního křídla domu. Poslední celková úprava se uskutečnila v 60. letech 20. století, kdy byla provedena nová fasáda v puristickém duchu. V roce 2012 zahájil vlastník domu, město Cheb, přípravy k obnově již dožilé fasády. Na základě průzkumem zjištěných skutečností bylo přistoupeno k rehabilitaci původního, v tomto případě pozdně gotického vzhledu domu, který se ve své podstatě dochoval až do první poloviny 20. století. Celá obnova byla hrazena v částce cca 700 tisíc korun z rozpočtu města Cheb. Akce byla zařazena v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2014.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska má celkem 213 členů, z toho 204 obcí, měst a městských částí a devět členů přidružených. Více informací o sdružení naleznete v KATALOGU SLUŽEB, další nominované památky a bližší informace o nich pak na stránkách SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info