PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Obnova tří objektů kin

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Obnova tří objektů kin

13. 11. 2023 Propamatky.info: Opavské kino Odboj Opavské kino Odboj | Foto: Richard Vacula | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Biografy tvoří součást filmových dějin, zprostředkovávaly první diváckou zkušenost s tímto médiem a patří ke kulturnímu dědictví. Z fondu historických budov se zaměříme na rekonstrukce olomouckého kina Central, kroměřížského Nadsklepí a opavského kina Odboj.

Síť biografů byla historicky velice hustá a současně nemalá část z nich dosud sídlí v objektech s prvotně jiným účelem. Nedlouho po pařížské premiéře kinematografu bratří Lumiérů v prosinci 1895 se putovní produkce objevila také u nás, konkrétně v karlovarském Lázeňském domě v červenci 1896. První desetiletí se kinematografie vyvíjela dynamicky a původní kočovná kina vystřídaly takzvané stacionární biografy. První svého druhu vznikl v roce 1907 v Brně (The Empire Bio) a je spojen se jménem Dominika Morgensterna. O několik měsíců později otevřel první stálý biograf v Praze (Divadlo živých fotografií) v domě U Modré štiky v Karlově ulici Viktor Ponrepo.

V Ústředním seznamu kulturních památek jsou zastoupeny historické objekty biografů, nejnovějším přírůstkem z letošního února je architektonicky cenné kino Varšava v Liberci. Ze zdařilejších a nedávných rekonstrukcí těchto staveb lze uvést biograf Český ráj v Jičíně nebo brněnské jednosálové kino Art. Z příkladných památkových obnov je namístě jmenovat kino Panorama ve Vítkově z roku 1930.

OLOMOUC – KINO CENTRAL
Památkově chráněný objekt Muzea moderního umění v Denisově ulici čp. 824 nese ve svém jádru konstrukce staveb někdejšího soudu a věznice z let 1843–1845. Zástavba byla v letech 1915–1920 upravena stavitelem Františkem Langerem podle projektu Jaroslava Kováře. Od roku 1915 dům vlastnili manželé Donathovi, podnikatelé židovského původu. V roce 1926 byla střední část areálu adaptována na kino podle projektu architekta Emila Kugela zahrnující varieté s tanečním sálem. Biograf v místě fungoval i během druhé světové války. V roce 1968 došlo k úpravě prostoru varieté na Divadlo hudby a od roku 1989 sídlí v domě Muzeum umění Olomouc. Provoz kina Central fungoval před rekonstrukcí do roku 2005. Po dokončované proměně vzniknou v budově tři scény. Velká je umístěna v místě bývalého kina, malá scéna vzniká o patro výš, v prostoru bývalého Divadla hudby a v někdejším Radiobaru bude zkušebna. Vzhledem k tomu, že se dům nachází v pramenité oblasti Michalského návrší, bylo jedním z nesnadných úkolů stavby vyřešit problémy s vysokou hladinou spodní vody. Podzemní funkční studny byly zachovány v provozuschopném stavu. Multifunkční centrum bude využívat Muzeum umění Olomouc a později také Středoevropské fórum (SEFO).

KROMĚŘÍŽ – KINO NADSKLEPÍ
Mohutně působící patrová památkově chráněná budova kina Nadsklepí na Milíčově náměstí čp. 488 má charakteristický střídmý historizující dekor fasády, sedlovou střechu, trojúhelný ořímsovaný fronton nebo valeně zaklenuté sklepy, které daly objektu jméno. V 90. letech 19. století došlo k přestavbě podle projektu místního stavitele Ladislava Mesenského. Od roku 1870 místo funguje jako středisko společenského života města a působily zde ochotnické Muhlmannovo divadlo, zpěvácký spolek Moravan a od roku 1865 také stálý spolek divadelních ochotníků. Od roku 1968 dodnes je v provozu kino. V roce 2011 město přistoupilo k rekonstrukci vnitřních prostor kina a vznikl víceúčelový sál vhodný pro koncerty, promítání filmů a další kulturně společenské akce. Projekční technologie byla digitalizována, dále vznikl prezentační sálek, byl také upraven vestibul, zázemí a příslušenství. Aktuální etapa obnovy nebyla dosud zahájena a měla by se dotknout statického zajištění krovu a zděných konstrukcí, výměny střešní krytiny, sanace vlhkého zdiva v návaznosti na další činnosti a oblasti, jako jsou kanalizace, větrání a podobně. V plánu je dále oprava fasády a úprava venkovní kanalizace.

OPAVA – KINO ODBOJ
První kinematografické projekce v Opavě proběhly již v druhé polovině roku 1896. Její produkci mezi jinými zajišťovala rodina Oeserů z Žatce se svým Elektrickým divadlem. Rodina se ve městě usadila a v roce 1913 založila první kamenné kino s budoucími názvy Alhambra a později Odboj. Patrový dům bez památkové ochrany ve Válkově ulici čp. 322 má sedlovou střechu, hladkou uliční fasádu s profilovanou římsou a charakteristický osově umístěný trojdílný vstup. Po změně provozovatelů fungovalo kino do roku 2011, kdy bylo uzavřeno. Od města jej tehdy koupil místní starousedlík, aby zamezil plánované přestavbě a zachoval kulturní funkci. Až po 10 letech se objevil zájemce, který by zašlou slávu kina naplnil. Zdevastovaný objekt koupil zachránce, nadšenec a provozovatel několika kin v Česku Richard Vacula. Se svými kolegy jej po bezmezném nasazení uvedl do provozu. Město Opava věnovalo sedačky vyřazené ze Slezského divadla, ozvučovací aparát darovalo město Krnov, s dekoracemi, skříněmi a dalšími exponáty pomohl režisér Jan Švankmajer. Promítací techniku věnovalo město Slavičín a DCP projektor pro filmové premiéry byl zapůjčen z filmového festivalu v Karlových Varech.

Obnova a využití biografů je rovněž tématem 13. ročníku odborné konference, která se koná 14. až 16. listopadu ve veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Setkání pořádá Institut pro památky a kulturu. Bližší informace naleznete na stránkách KONFERENCE PROPAMÁTKY.

Celý nezkrácený text doplněný mimo jiné o názory odborných garantů z Národního památkového ústavu, si můžete přečíst v časopisu PROPAMÁTKY PODZIM 2023. Tištěný čtvrtletník zasíláme všem našim dárcům po celý rok zdarma. Více informací naleznete na stránce Klubu PROPAMÁTKY. Archiv starších časopisů je k dispozici ZDE.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info