PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Novinky ze semináře o atypickém přístupu výměny oken v památkové péči

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Novinky ze semináře o atypickém přístupu výměny oken v památkové péči

16. 11. 2022 Propamatky.info: Petr Kozel s Robertem Venturou Petr Kozel s Robertem Venturou | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) uspořádala svůj letošní čtvrtý seminář konaný zároveň formou webináře o výměně historických oken. On-line přenos s chatem pro dotazy sledujících přinesl pestrou škálu nových poznatků a souvislostí.

Formální úvod obstaral průvodce a odborný garant semináře Ondřej Šefců s předsedkyní společnosti STOP Andreou Nasswettrovou. První přednáška Ondřeje Šefců naznačila přehled nejproblematičtějších momentů vztahujících se k opravě a případné výměně historických oken. Zazněly zmínky například o vitrážových výplních, rozdílném přístupu výměny oken v jednotlivých státech Evropy, provázání barevnosti výplní s fasádou, fládrování nebo nutnosti zohlednění vysoké cenové náročnosti při výměnách ze strany památkové péče. Jan Němec se svým kolegou podrobně představili ojedinělý, vizuálně a technicky zdařilý projekt realizované opravy oken pražského domu čp. 669 na rohu ulice Žitná a Karlova náměstí. Zde byla provedena náročná obnova obsahující podrobnou dokumentaci stavu prvků a především inovativní přidání výztuhy ve spodní partii okna. Postup byl popsán z mnoha úhlů pohledů.

Marek Polášek zaujal svým odvážně a živě pojatým mnohovrstevnatým referátem, ve kterém si kladl řadu zdánlivě provokativních otázek. Mimo jiné vyzval k rozšíření mezioborového dialogu, který by opravám a výměnám oken předcházel. Poukázal rovněž na řadu dosud přežitých a mnohdy nelogických postupů, které jsou v praxi stále uplatňovány.

Po přestávce představili Petr Kozel s Robertem Venturou všem účastníkům fyzickou ukázku křídel nového špaletového okna použitého na pražské památkově chráněné usedlosti Turbová. Jedná se o nasucho skládané špaletové okno prokolíkované na vnitřních křídlech bez použití sklenářského kytu. Na vnějších křídlech je osazeno dvojsklo vložené do elastického kaučukového kytu. Na památce se zachovaly také barokní pocínované panty, které byly repasovány, chybějící doplněny odlitými replikami. Oba přednášející zmínili také své pracovní zkušenosti ze zahraničí, především z Francie. Program semináře uzavřel Jiří Přibyl se svými kolegy, kteří na místě účastníkům demonstrovali vizuálně přitažlivý proces skenování před samotným procesem 3D tisku. Jak známo, tento postup má v současnosti nenahraditelnou úlohu v široké oblasti péče o movité i nemovité památky. Bez zajímavosti není také fakt, že společnost, kterou Jiří Přibyl zastupuje, sídlí v cenné památkově chráněné Storchově vile v Praze na Zbraslavi, kterou citlivě obnovuje.

V roce 2023 plánuje Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) kromě svých dalších aktivit čtyři semináře. Ty by se měly dotknout témat moderních materiálů ve stavbách minulého století (pokračování), geokoroze, materiálů v památkové péči nebo funerální architektury.

Program:

  • Zahájení, informace o společnosti STOP | Andrea Nasswettrová, předsedkyně společnosti STOP
  • Atypická řešení výměny oken v památkové praxi | Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Zdařilá obnova oken v bytovém domě v Žitné | Jan Němec, AR18 Němec Žilka Architekti
  • Hledání cest k opravám a výměnám oken bez destrukce stěn | Marek Polášek, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
  • Repliky oken – aktuální možnosti konstrukce a osazení | Petr Kozel, Robert Ventura, KOZEL FENESTRA, s. r. o.
  • Skenování a technologie 3D tisku při výrobě replik | Jiří Přibyl, KONCERN DESIGN STUDIO, s. r. o.

O možnosti získání sborníku z konference se můžete informovat na stránkách STOP. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info